REKLAMA

Zadbaj o opryskiwacz przed zimą


Kończy się sezon pracy dla opryskiwaczy, dobry moment aby przygotować je do zimowego spoczynku. Ważne jest to aby wiosną sprzęt był gotowy do wyjazdu w pole.

Agro Brand
REKLAMA

Kończy się sezon pracy dla opryskiwaczy, dobry moment aby przygotować je do zimowego spoczynku. Ważne jest to aby wiosną sprzęt był gotowy do wyjazdu w pole.

Mycie opryskiwacza to podstawa

Czyścimy maszynę na zewnątrz jak i wewnątrz układu cieczowego. Ważne, aby myć go z dala od ujęć wody, studni i odkrytych cieków wodnych. Najlepiej gdyby było to przygotowane stanowisko typu Biobet, ale w ostateczności może być to nieużytek z zachowaniem powyższych uwag.
Po oczyszczeniu opryskiwacza z zewnątrz, przeprowadzamy ocenę wizualną całej maszyny. Kontrolujemy węże, czy nie są sparciałe i popękane, sprawdzamy połączenia mechaniczne, śruby i sworznie, które warto posmarować.
Układ stabilizacji belki polowej powinien gwarantować utrzymanie jej skrajnych końców w porównywalnej odległości od podłoża. Następnie przechodzimy do kontroli poziomu i stanu oleju w pompie. Ciemny kolor oleju może świadczyć o jego przepracowaniu i należy go wymienić na nowy. Olej koloru mlecznego świadczy, że do układu smarującego przedostaje się ciecz robocza w trakcie pracy pompy. Znaczy to tyle, że nasza pompa domaga się remontu. Przecieki pomiędzy układem cieczowym, a smarującym wiążą się również z przedostawaniem się oleju z pompy do cieczy roboczej! Jeżeli wszystko było w porządku, kontrolujemy ciśnienie w powietrzniku umieszczonym na pompie (dotyczy pomp o ilości tłoków lub membran mniejszej od 4). Jego wartość powinna wynosić od 1/3 do 2/3 ciśnienia roboczego opryskiwacza. Właściwe ustawienie tego parametru ogranicza pulsowanie cieczy w układzie. Wysokość ciśnienia, którą ustawiamy w powietrzniku zależy oczywiście od typu używanych rozpylaczy, oraz wielkości kropli jaką chcemy osiągnąć, należy je zatem kontrolować i zmieniać w zależności od potrzeb.
Ważne jest także umycie, a przy okazji kontrola stanu oczek wszystkich elementów filtrujących (sito wlewowe, filtr ssawny – przed pompą, filtr tłoczny za pompą, oraz filterki w oprawkach rozpylaczy).
Rozpylacze to najważniejszy element składający się na właściwą precyzję aplikacji. Efekt jaki chcemy uzyskać to równomierny rozkład cieczy pod całą belką polową opryskiwacza oraz jak najbardziej wyrównana wielkość kropel. Podstawowym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest właściwy dobór rozpylaczy. Obecnie w opryskiwaczach polowych do stosowania środków ochrony roślin używa się w większości przypadków dysz płaskostrumieniowych. W trakcie przeglądu należy zwrócić baczną uwagę na ich prawidłowe działanie. Wytwarzany strumień cieczy powinien tworzyć jednolity płaski wachlarz. Strumienie cieczy wytwarzane przez sąsiadujące dysze nie mogą zderzać się ze sobą (system montażu rozpylaczy ustawia je pod kątem około 5 stopni w stosunku do osi belki polowej). Aby uzyskać równomierność rozkładu cieczy na powierzchni opryskiwanej wszystkie zastosowane rozpylacze muszą posiadać takie same parametry (wydatek cieczy, kąt rozwarcia wachlarza cieczy). Pomocne są w tym zakresie kolory końcówek oraz oznaczenia na rozpylaczu. Pamiętajmy, że zatkanych rozpylaczy w żadnym wypadku nie wolno czyścić przy użyciu np. igły, czy szczotki drucianej. Powoduje to uszkodzenie mechaniczne objawiające się nierównomiernym wypływem cieczy roboczej. Również zbyt długie użytkowanie rozpylaczy powoduje stopniową utratę właściwych parametrów. Na koniec warto sprawdzić, czy nasz opryskiwacz posiada aktualny przegląd techniczny aby wiosną nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Badanie techniczne opryskiwaczy obowiązuje w Polsce od 2001 roku! Aktualne przepisy nakazują wykonać przegląd techniczny co 3 lata w przypadku opryskiwaczy używanych, lub po 5 latach od dnia zakupu w przypadku opryskiwacza nowego. Warunkiem uznania sprawności technicznej jest w tym wypadku posiadanie faktury zakupu opryskiwacza. Badania techniczne wykonywane są przez stacjonarne i mobilne Stacje Kontroli Opryskiwaczy. (rtr) rg


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA