REKLAMA

Zalety i wady tradycyjnego systemu odchowu cieląt

Redakcja - Zwierzęta
15.05.2022
chat-icon 0

Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych jest istotnym elementem wpływającym na opłacalność chowu bydła mlecznego i produkcję mleka. W zależności od tego, jak żywimy i utrzymujemy cielę w pierwszych tygodniach po urodzeniu, taka będzie wydajność mleczna przyszłej krowy.

REKLAMA

Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych jest istotnym elementem wpływającym na opłacalność chowu bydła mlecznego i produkcję mleka. W zależności od tego, jak żywimy i utrzymujemy cielę w pierwszych tygodniach po urodzeniu, taka będzie wydajność mleczna przyszłej krowy.

Zwiększenie przyrostów masy ciała cieląt w okresie odchowu o 1g/dzień zwiększa wydajność mleczną w laktacji o 4l/dzień. Cielęta leczone dwukrotnie w okresie odchowu mają mniejsze o 5% prawdopodobieństwo dożycia 1 laktacji, a także mniejsze aż o 8% prawdopodobieństwo dożycia 2 i każdej kolejnej laktacji. Zatem prawidłowy odchów cieląt to również duża szansa na poprawę długowieczności krów.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na odpowiednie zdrowie i kondycję cieląt jest prawidłowe ich żywienie w poszczególnych okresach ich rozwoju, a zwłaszcza w okresie stymulacji rozwoju przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy cielęcia po urodzeniu wygląda zupełnie inaczej niż u dorosłego przeżuwacza. Najlepiej rozwiniętą częścią jest trawieniec, a stosunek jego objętości do objętości przedżołądków (żwacza, czepca, ksiąg) wynosi 70:30. Stosunek ten jednak z czasem się zmienia, i w wieku około 3 miesięcy proporcje tych części żołądka wynoszą 15:85, a u dorosłych przeżuwaczy 10:90.

Przy omawianiu systemów odchowu należy rozpocząć od określenia celów odchowu jałówek:

1. Duże przyrosty masy ciała (podwojenie masy urodzeniowej w drugim miesiącu życia).

2. Wczesne wprowadzenie do odchowu pasz stałych (w momencie odsadzenia cielę powinno pobierać minimum 1 kg mieszanki treściwej typu starter).

3. Ograniczenie kosztów odchowu na mleku.

4. Prawidłowy rozwój brodawek żwaczowych poprzez zwiększenie powierzchni chłonnej błony śluzowej żwacza (podczas fermentacji żwaczowej z rozkładanych węglowodanów powstają lotne kwasy tłuszczowe, które stymulują rozwój brodawek i powierzchni chłonnej przedżołądka).

5. Mała podatność na choroby (zmniejszenie liczby upadków cieląt).

6. Prawidłowy rozwój gruczołu mlekowego (ważne aby nie przekarmiać energetycznie jałówek w krytycznym okresie odchowu).

7. Szybkie pokrycie jałówki (13–14 miesiąc życia, masa ciała 350–400 kg,124–126 cm w kłębie).

8. Szybkie pierwsze wycielenie (22–24 miesiąc życia, 580–650 kg, 138–141 cm w kłębie).

Podstawowy podział systemów odchowu cieląt opiera się na długości karmienia mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.

System tradycyjny polega na pojeniu siarą przez okres 0–4 dni w ilości 10% masy ciała do 6 godzin po urodzeniu. Ważna jest minimalna ilość pobranej siary, dlatego jeżeli cielę nie chce samo pić to wlewamy siarę sondą. Następnie poimy cielęta mlekiem pełnym przez 5–10 dni. Do końca 3 miesiąca życia (90 dni) pojenie preparatem mlekozastępczym w ilości 5–8L (600–800 gram proszku).

Cechy dobrego preparatu mlekozastępczego:


- skład oparty na mleku w proszku w pierwszym miesiącu życia, później na tłuszczu zwierzęcym i białku soi;


- 20–30% białka w SM;


- 15–17% tłuszczu w SM;


- probiotyki, prebiotyki;


- preparaty immunologiczne;


- karoten;


- maślan sodu;


- siemię lniane;


- substancje przeciwbiegunkowe;


- witaminy;

- stała jakość i wartość.

Od 2 tygodnia skarmiamy pasze stałe np. gnieciony owies oraz siano łąkowe dobrej jakości. Po zakończeniu 14 dnia życia wprowadza się mieszankę treściwą typu CJ w formie sypkiej o zawartości 21% białka. Wadami tego systemu są: duże koszty odchowu na mleku, opóźnienie rozwoju żwacza, możliwość wystąpienia biegunek.

(rpf) jp / Źródło: Błażej Zielonka / doradca żywieniowy PFHB

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA