REKLAMA

Zapewnij dobrostan w oborze


Zapewnienie odpowiednich warunków przebywającym w oborze zwierzętom (tzw. dobrostan)to obowiązek każdego hodowcy.

Agro Brand
REKLAMA

Zapewnienie odpowiednich warunków przebywającym w oborze zwierzętom (tzw. dobrostan) to obowiązek każdego hodowcy.

Na dobrostan zwierząt składa się kilka czynników, są to:

- odpowiednie pomieszczeń,
- właściwe żywienie,
- opieka weterynaryjna.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej rolnicy mają nowe obowiązki związane przestrzeganiem standardów utrzymania zwierząt gospodarskich.
Dotyczy to szczególnie zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania, higieny oraz ochrony środowiska.

Znaczenie ma wiek zwierząt, ponieważ wymagania są zróżnicowane dla każdego przedziału wiekowego zwierząt. Dzielimy je w następujący sposób:
- buhaje,
- krowy o masie powyżej 500 kg
- krowy o masie ciała do 500 kg i jałówki cielne powyżej 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku 6- 19 miesięcy,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg,
- bydło opasowe o masie ciała 301- 450 kg,
- bydło opasowe o masie powyżej 450 kg,
- cielęta do 6 miesięcy.

Zwierzęta w oborze mogą przebywać na uwięzi lub bez niej w przypadku obór wolnostanowiskowych. W systemie uwięziowym w zależności od grupy bydła zróżnicowana jest długość i szerokość stanowisk.

Przykładowo w przypadku krowy o masie powyżej 500 kg stanowisko powinno mieć co najmniej 165 cm długości i 110 cm szerokości, natomiast dla sztuk mniejszych o odpowiednio niższych parametrach.

W przypadku systemu wolonostanowiskowego, powierzchnia dla jednej sztuki bydła powinna powinna wynosić odpowiednio:
- krowa o masie powyżej 500 kg – 5 m2 ,
- krowa i jałówka cielna powyżej 7 miesiąca cielności do 500 kg – 4,5 m2 ,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca ciąży – 2,5 m2 ,
- jałówka w wieku 6-19 miesięcy – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg – 1,6m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała 300-450 kg – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała powyżej 450 kg – 2,5 m2 ,

Bardzo ważne jest to aby bydło miało również wybiegi, z ogrodzeniem do wysokości 110-130 cm.

Cielęta to wyższe wymagania, nie można ich wiązać z wyjątkiem karmienia i to nie dłużej niż na jedną godzinę. Należy je trzymać w kojcach pojedynczych lub grupowychz gładką, suchą, sztywną i równą podłogą, legowisko musi być czyste i suche. Dla cialąt poniżej 2 tygodni konieczne jest podawanie ściółki, co wpływa dobrze na ich samopoczucie. Jeżeli w gospodarstwie jest conajmniej 6 cieląt mających powyżej ośmiu tygodni życia, to musimy je trzymać w grupie.

Jeśli cielęta są utrzymywane pojedynczo, w kojcu, to jego wymiary powinny wynosić:
- szerokość to minimum wysokości cielęcia w kłębie,
- długości to minimum 1,1 długości ciała cielęcia,

Natomiast przy grupowym utrzymywaniu cieląt, powierzchnie w kojcu przeznaczone na 1 sztukę powinny wynosić:
- dla cieląt o masie ciała do 150 kg minimum 1,5 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała 150-220 kg minimum 1,7 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg minimum 1,8 m2 ,

Ściany w kojcach muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały zwierzętom kontakt wzrokowy i fizyczny, w każdym gospodarstwie musi być też pomieszczenie do odizolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę a także specjalnie wydzielone miejsce do porodów.
W budynkach dla bydła istotne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, oświetlenia, wilgotności powietrza i wentylacji. Czynniki te tworzą mikroklimat. Jeżeli poszczególne parametry są prawidłowe, zwierzęta czują się tam bardzo dobrze.

Można zastosować oświetlenie dzienne lub sztuczne. Przy oświetleniu dziennym stosunek powierzchni okien do podłogi (dla krów) powinien wynosić 1:18. Oświetlenie sztuczne powinno odpowiadać oświetleniu naturalnemu w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast wilgotność powietrza powinna się zamykać w przedziale od 60 do 80%.

Istotne znaczenie ma stężenie gazów.
W powietrzu nie powinno znajdować się więcej niż 3000 ppm CO2, 5 ppm H2S i 20 ppm NH3. Do osiągnięcia właściwego poziomu stężenia gazów i zapylenia konieczna jest prawidłowo działająca wentylacja nawiewna i wywiewna. Może ona być grawitacyjna lub mechaniczna.

W przypadku wentylacji mechanicznej trzeba zainstalować system alarmowy oraz wentylację awaryjną.

Do przechowywania odchodów zwierzęcych zalecana jest płyta obornikowa ale w każdym gospodarstwie – już obowiązkowo - musi znajdować się zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę (w zależności od systemu utrzymania posiadanych zwierząt). Na OSN, gdzie okres przechowywania odchodów wynosi 6 miesięcy, płyta obornikowa powinna mieć powierzchnię 3,5 m2/DJP, zbiornik na gnojówkę powinien mieć objętość 2,5 m3/DJP, a na gnojowicę 10 m3/DJP.

Wielkość budowli do przechowywania odchodów należy ustala się w oparciu o utrzymywany inwentarz z tzw. zapasem na wypadek zwiększenia skali produkcji.

Wszystkie powyższe wymogi należy spełnić aby zapewnić zwierzętom dobrostan. Pomijanie któregokolwiek aspektu może spowodować obniżenie ilości i jakości produkcji.

(rzw) pm /
opracowano na podstawie informacji MODR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA