REKLAMA

Zarządzanie środowiskiem w erze zmian klimatycznych: Jakie kompetencje są niezbędne?

Redakcja
22.05.2024
chat-icon 0

Pod pojęciem “zarządzanie środowiskiem” kryją się wszystkie działania, których celem jest utrzymanie i poprawa stanu środowiska naturalnego. Obejmuje ono planowanie, organizowanie i kontrolę działań, w wyniku których zminimalizowany jest negatywny wpływ organizacji na środowisko. Jakie kompetencje są niezbędnie w zarządzaniu środowiskiem?

fot. Pexels.com / materiały sponsora
REKLAMA

Zarządzanie środowiskiem jako element studiów na kierunku Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączące w sobie nauki społeczne i przyrodnicze. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Są oni wyposażeni w kompetencje umożliwiające im efektywne wyszukiwanie rozwiązań administracyjnych i prawnych zabezpieczających interesy organizacji, które są jednocześnie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kształtowania i ochrony środowiska, gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz stosowania nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w tym zakresie.

Kompetencje absolwenta niezbędne do zarządzania środowiskiem

Absolwent studiów na kierunku Ochrona Środowiska sprawnie posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem, zna narzędzia oraz techniki monitorowania środowiska. Jest świetnie przygotowany do realizacji działań organizacyjnych w instytucjach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli. Co ważne, posiada umiejętność analizowania i kształtowania systemów zarządzania środowiskiem oraz gospodarką odpadami. Ponadto potrafi kreować rozwiązania mające na celu promowanie i wdrażanie proekologicznych form gospodarowania oraz sposobów ich finansowania.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Odpowiednio przygotowany program kształcenia pozwala ukierunkować studentów na rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć pracę na własny rachunek lub znaleźć zatrudnienie w:

  • organach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska,
  • biurach projektowych przygotowujących ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego i strategicznego oraz realizujących inwestycje o znacznym wpływie na środowisko,
  • podmiotach zajmujących się finansowaniem ochrony środowiska,
  • organizacjach pozarządowych służących ochronie środowiska.

Zarządzanie środowiskiem - wybierz ofertę WSEiZ i zdobądź niezbędne kompetencje!

W celu realizowania zadań związanych z ochroną środowiska warto uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (https://wseiz.pl/) jest jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która w swoje ofercie posiada kierunek Ochrona Środowiska. Dwustopniowe kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Absolwent WSEiZ na kierunku Ochrona Środowiska, jako przyszły specjalista, posiada kompletne, praktyczne wykształcenie, niezbędne do zarządzania środowiskiem oraz realizacji zaawansowanych zadań w zawodzie.

(rpf) Artykuł sponsorowany

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA