REKLAMA

Zboża jare – kiedy wykonać oprysk przeciw chwastom

Chwasty w zbożach jarych można zaobserwować już w pierwszej fazie wzrostu zboża.Skuteczna ochrona roślin wymaga poznania składu gatunkowego występujących chwastów w uprawie oraz zastosowania odpowiednich preparatów, czasem wspomaganych adiuwantami.

fotolia
9 maja 2022 chat-icon0

REKLAMA

Chwasty w zbożach jarych można zaobserwować już w pierwszej fazie wzrostu zboża. Skuteczna ochrona roślin wymaga poznania składu gatunkowego występujących chwastów w uprawie oraz zastosowania odpowiednich preparatów, czasem wspomaganych adiuwantami.

Zdarza się jednak, że niekorzystne warunki pogodowe mogą opóźnić wyjście w pole lub uniemożliwić wykonanie zaplanowanych wiosennych zbiegów, co może spowodować spadek plonu.

Na skuteczność wykonanego zabiegu nalistnego duży wpływ ma okres wykonania oprysku. Ważne jest aby zabieg przeprowadzony był w okresie gdy zboża znajdują się w fazie od dwóch liści (BBCH 12) do fazy liścia flagowego (BBCH 37).

Większość dostępnych na rynku środków ochrony roślin swoje najlepsze działania osiąga, gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwoju – maksymalnie do fazy sześciu liści.

Ważne jest aby oprysk był przeprowadzony w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ciepła, bezwietrzna pogoda oraz odpowiednia wilgotność powietrza zoptymalizuje działanie preparatu oraz ograniczy ryzyko zjawiska znoszenia cieczy użytkowej.

Co jeszcze decyduje o skuteczności odchwaszczenia zbóż jarych?

O skuteczności odchwaszczenia decyduje również użycie odpowiednio dobranego herbicydu lub mieszanin środków chwastobójczych oraz stosowanie adiuwantów.

Równoczesne użycie dwóch lub trzech preparatów może poprawić jakość zabiegu oraz obniżyć koszty wynikające z eksploatacji maszyn, czy zmniejszenia szkód powstałych w wyniku wygniatania kołami uprawianych roślin.

Poza tym mieszaniny środków mogą działać na szerszą pulę gatunkową chwastów. Pamiętajmy jednak o odpowiednim doborze preparatu do gatunku zboża i jego fazy rozwojowej.

Zastosowanie adiuwantu jako dodatku do cieczy roboczej znacznie zwiększy skuteczność i efektywność zabiegu, dzięki działaniu polegającemu na ułatwieniu mieszania się kilku preparatów zawierających różne substancje czynne, czy zwiększeniu przylegania cieczy roboczej do roślin.

Poza tym duży wpływ na zachwaszczenie łanów zbóż ma rodzaj i ilość przeprowadzonych uprawek mechanicznych, nawożenie obornikiem, czy płodozmian.

(rup) Tomasz Kodłubański


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Zmiany w harmonogramie naborów PROW 2014-2020

Redakcja 26 maja 2023 chat-icon1

Najbliższe terminy dotyczą między innymi następujących instrumentów wsparcia:

5 czerwca – 5 lipca 2023 r.: odbędzie się ostatni nabór wniosków o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, obszaru D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Wsparcie dotyczy operacji, które będą przyczyniały się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w wyniku jego restrukturyzacji.

Wrzesień/październik 2023 r.: odbędzie się nabór wniosków o wsparcie na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie dotyczy operacji, które ułatwią gospodarstwom rolnym dostosowanie się do wymogów określonych w programie działań dotyczących przechowywania nawozów n

REKLAMA

Hodowla świń na własny wyłącznie użytek – odstępstwa od wymagań nałożonych w związku z występowaniem ASF

Redakcja - Zwierzęta 9 maja 2023 chat-icon0

Zróżnicowanie wymagań w stosunku dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własny użytek w stosunku do hodowli nastawionej na sprzedaż wchodzi w życie 10 maja 2023 roku w związku ze zmianami w rozporządzeniu nakładającym obowiązki dla hodowców trzody w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF.

Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zgodnie z rozporządzeniem zmienia się szereg wymagań stawianych wcześniej na tym samym poziomie zarówno dla dużych komercyjnych hodowli jak i małych mających zaledwie kilka zwierząt hodowanych wyłącznie na własne potrzeby. Przede wszystkim nie będzie konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego aktualizowania tego spisu. Odstąpiono też od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na

REKLAMA