REKLAMA

Złóż wniosek o dopłaty w pełnej wysokości do 30 czerwca

Na dopłaty w pełnej wysokości może liczyć ten kto złoży wniosek do 30 czerwca 2023 roku. Przekazanie dokumentów po tym terminie to zmniejszenie kwoty do wypłaty.

Redakcja 29.06.2023 chat-icon0

REKLAMA

1,16 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok wpłynęło do 29 czerwca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na dopłaty w pełnej wysokości, mogą liczyć rolnicy, którzy złożą wnioski do 30 czerwca. Po tym terminie należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 25 lipca 2023 r. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego stale udzielają bezpłatnej pomocy w wypełnianiu dokumentów.

Wyłączną drogą na złożenie wniosku o przyznanie dopłat jest aplikacja eWniosekPlus, dostępna na Platformie Usług Elektronicznych. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę u doradcy. Na stronach internetowych ODR-ów w poszczególnych województwach opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników:

ARiMR zapewnia, że rolnicy nie mający komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników agencji.

Każdego dnia rejestrowane są dokumenty składane przez kolejnych rolników. Są zainteresowani również nowym rodzajami płatności związanych z ochroną środowiska i klimatu. Ze statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (395 tys. wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (82 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

W ramach wniosku o przyznanie dopłat można się starać o:
- płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów; płatność redystrybucyjną; płatność dla młodych rolników; płatności za realizację ekoschematów; wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
- płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
- płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
- płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
- płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
- pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
- premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
- pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Co się zmieniło w tegorocznym naborze?

Od 2023 roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Co istotne, nie wszystkie normy obowiązują w tej kampanii. Na przykład norma GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw będzie, zgodnie z oczekiwaniami rolników, kontrolowana od 2024 r. a związana z ochroną terenów podmokłych i torfowisk norma GAEC 2 będzie obowiązywała od 2025 roku. Wytyczne zawarte w normach GAEC są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023, czyli ekoschematów. Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taką przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas wynosił on 50 ha).

A jaki jest stan realizacji dopłat za 2022 rok?

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 20,08 mld zł. Z tej kwoty 16,78 mld zł to płatności bezpośrednie, a pozostała kwota to wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Warto, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać.

(rpf) Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA