REKLAMA

Zmiana terminu ważnego dla producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali je po 14 kwietnia

W trwającym obecnie naborze wniosków od producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali ziarno po 14 kwietnia 2023 r. złożonych zostało już niemal 107 tysięcy wniosków o pomoc.

fot. Adobe Stock
Redakcja 19.07.2023 chat-icon1

REKLAMA

Dobrą informacją jest wydłużenie terminu, w którym trzeba było sprzedać zboże. Pierwotnie obowiązującymi ramami czasowymi był okres od 15 kwietnia do 30 czerwca, a po zmianie jest to 15 lipca 2023 roku. Zgodę na tę zmianę musi wydać jeszcze Komisja Europejska.

Obecnie o wsparcie ubiega się blisko 107 tys. rolników – zdecydowanie najwięcej (ponad 22 tys.) prowadzi gospodarstwa na Lubelszczyźnie.

Pomoc jest dedykowana producentom pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. 

Stawki dofinansowania to:
- 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
- 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
- 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
- 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
- 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Pomoc nie może przekroczyć:
- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;
- iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

Gdy o pomoc ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, należy pamiętać o wymogu przejścia przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi Prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Na takie wsparcie przewidziano 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, uzyskali ją.

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2023 r. Można to zrobić: bezpośrednio w placówce Agencji, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl, bądź rejestrowaną przesyłką pocztową.

(rpf) Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


andrzej 20.07.2023

no niby lepiej ale na ile to wystarczy

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA