REKLAMA

Zmiany dla hodowców drobiu i ułatwienia w walce z suszą


Do Sejmu trafiła ustawa wprowadzająca zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w tzw. okresie przejściowym, który będzie obowiązywał we Wspólnej Polityce Rolnej w latach 2021-2022. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w prawie budowlanym, zasadach wymiany korespondencji i składania wniosków w ARiMR, prawie geologicznym i górniczym czy ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

REKLAMA

Do Sejmu trafiła ustawa wprowadzająca zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w tzw. okresie przejściowym, który będzie obowiązywał we Wspólnej Polityce Rolnej w latach 2021-2022. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w prawie budowlanym, zasadach wymiany korespondencji i składania wniosków w ARiMR, prawie geologicznym i górniczym czy ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Ustawa wprowadza podstawy prawne do wprowadzenia w życie nowego działania w ramach PROW o nazwie „Zarządzenia ryzykiem”. Pozwoli ono na ubezpieczenie przez rolników drobiu od ryzyka wystąpienia salmonelli. Obecnie znaczna część producentów drobiu nie posiada ubezpieczenia od tej choroby, a wprowadzenie możliwości refundacji im części składki powinno przyczynić się do ich zachęcenia tym rodzajem ubezpieczeń.

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2020 roku produkcja i konsumpcja w UE wzrośnie o 1%, a eksport i import obniżą się odpowiednio o 6 i 12%. Gorsze uwarunkowania unijnego eksportu stwarzają również mniej korzystne warunki dla polskich eksporterów. Tymczasem Polska jest największym producentem drobiu w Europie.

W 2019 r. w Polsce wyprodukowano prawie 2,6 mln t. mięsa drobiowego, z czego ponad połowa produkowana jest na eksport. Kraje UE są w 73% odbiorcami polskiego drobiu. Hamująco na poziom sprzedaży mogą oddziaływać niektóre ograniczenia związane z pandemią COVID- 19 oraz wciąż obowiązujące niektóre ograniczenia w imporcie z Polski związane z grypą ptaków (HPAI). Dlatego niezbędnym jest wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu wspierającego producentów drobiu i odpowiednie jego unormowanie w przepisach prawa.

Wychodząc naprzeciw rolnikom, w ustawie proponuje się również przepisy, które pozwolą rozwiązać problem skomplikowanych procedur uzyskiwania zgód na realizację prostych działań przeciwdziałających skutkom suszy na obszarach wiejskich. Skomplikowana procedura zniechęca bowiem właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w tym zakresie. Ma w tym pomóc propozycja zmian w prawie budowlanym polegająca na uproszczeniu wymogów związanych z budową stawów i zbiorników wodnych.

Obecnie, budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m² wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. MRiRW chce, aby stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy.

Dzięki zastosowaniu procedury zgłoszenia budowy, właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej nadal będą posiadały informacje o planowanych działaniach. Dlatego też w uzasadnionych sytuacjach będą mogły wnieść sprzeciw lub nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie planowanego obiektu.

(rpf) jp / Źródło: WIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA