REKLAMA

Zmiany w KRUS 2022: Zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym, że od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

24 grudnia 2021 chat-icon1

REKLAMA
Od 1 stycznia 2022 r. podwyższone zostają składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w KRUS, według naszych wyliczeń jest to wzrost o 43% w stosunku do 2021 roku, więc każdy farmer zapłaci więcej. Jest też dobra wiadomość: podwyższone zostaje do 30.000 zł kwota wolna od podatku, roczna kwota zmniejszająca podatek (do 5.100 zł, czyli 425 zł miesięcznie) oraz pierwszy próg podatkowy do 120.000 złotych. Podwyższone zostało też świadczenie dla osób pobierających zasiłek chorobowy - z 10 na 20 złotyh.

Zmiany spowodują, że osoby osiągające dochody do 2.500 zł miesięcznie, nie będą płacić wogóle podatku.

Podwyższenie w/w kwot powoduje, że zaliczka na podatek dochodowy od emerytur, rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł.

Zmiany dotyczą również składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% wysokości świadczenia, przy czym zostanie w całości potrącona z kwoty brutto świadczenia (nie będzie, jak dotychczas, odliczana w części równej 7,75% od zaliczki na podatek dochodowy).

REKLAMA
W przypadkach, w których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. - obniżona zostanie do kwoty zaliczki.

Jednocześnie Kasa informuje, że od 1 stycznia 2022 r. świadczenie niezrealizowane po zmarłym emerycie/renciście może zostać wypłacone w kwocie brutto (bez pomniejszenia o kwotę zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie, że jej roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30.000 zł.

Inaczej niż dotychczas, osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły występować o zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek, w związku z zamiarem wspólnego rozliczenia dochodów (osoby te będą mogły odliczyć 1500 zł w rozliczeniu rocznym).

Ważne dla osób pobierających emeryturę z KRUS i ZUS jednocześnie

Ponadto Kasa zwraca uwagę, że osoby pobierające emeryturę rolniczą z KRUS i jednocześnie drugą emeryturę z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 2.500 zł, od których (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oba organy rentowe obliczą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, po dokonaniu rocznego rozliczenia będą miały niedopłatę podatku za 2022 r.

REKLAMA
W celu uniknięcia niedopłaty należy w jednym z organów złożyć wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Analogicznie, osoby samotnie wychowujące dziecko, które osiągają dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. z tytułu zatrudnienia i pobierają rentę rodzinną na małoletnie dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku, również powinny poinformować pracodawcę o dochodach z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie stosował kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)

Jakie są zasady ustalania wysokości i pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych przez KRUS świadczeń emerytalno–rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w 2022 r.?

REKLAMA
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zaliczkę na podatek dochodowy Kasa ustala w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek – 425 zł, a po przekroczeniu 120.000 zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – w kwocie równej 32% kwoty przekroczenia minus 425 zł.

W związku z tym od świadczenia lub sumy świadczeń wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie Kasa ustala zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 0 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa nalicza w kwocie równej 9% wysokości świadczenia.

REKLAMA
Niemniej w przypadkach, w których tak ustalona kwota składki przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. – składkę obniża się do kwoty zaliczki.

Najprościej będzie zaprezentować przykładowe wyliczenie:

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze
tj. 1.250,88 zł do wypłaty otrzymuje 1.137,88 zł miesięcznie.
Od kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 zł. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki

REKLAMA
1251 zł (tj. 1250,88 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 17% - 425 zł < 0 zł
1250,88 zł x 9% = 112,58 zł, tj. zaokrągleniu do pełnego złotego - 113 zł

Poniżej drugi przykład:

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej wypłacanej w części składkowej w kwocie 253,41 zł do wypłaty otrzymuje 253,41 zł miesięcznie (760,23 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą po 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

REKLAMA
253 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
253,41 zł x 9% = 22,81 zł,

niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 0 zł (253 zł x 17% - 43,76 zł < 0) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne również wynosi 0 zł.

Poniżej trzeci przykład wyliczenia:

Osoba uprawniona do renty rolniczej w części składkowej w kwocie 405,45 zł do wypłaty otrzymuje 380,45 zł miesięcznie (1141,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Z kwoty brutto świadczenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
w kwocie 25 zł.

REKLAMA
Zaliczka na podatek dochody wynosi  0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

405 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
405,45 zł x 9% = 36,49 zł, niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 25,09 zł (405 zł x 17% - 43,76 zł = 25,09 zł) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do kwoty zaliczki i zaokrąglona do pełnego złotego.

(rpf) pp / Źródło: KRUS


REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


darek 24 grudnia 2021

a mowil premier ze bedzie nam lepiej a tylko z jednej kieszeni do drugiej przekladaja nic wiecej

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

Ceny świń: Kolejny tydzień stabilizacji na VEZG

Redakcja - Prawo i Finanse 10 maja 2023 chat-icon0

Tak jak w minionym tygodniu oraz już od ponad dwóch miesięcy na tzw. dużej niemieckiej giełdzie świń VEZG ceny pozostają na tym samym poziomie.

Cena wynosząca 2,33 euro za kilogram wabi bitej ciepłej utrzymuje się za Odrą już niezmiennie od 22 marca 2023 roku. Nie zmieniła się również w obecnym notowaniu z 10 maja bieżącego roku i w przeliczeniu na złote wynosi 10,60 zł za kilogram wbc. Jest to cena, która będzie obowiązywać na niemieckiej VEZG do 17 maja 2023 roku.

Z komunikatu wydanego przez VEZG odnoszącego się do dzisiejszej sesji wynika, że brakuje dodatkowego impulsu do zmian cen na niemieckim rynku, a przyczynia się do tego stanu rzeczy nie tylko pogoda. Niemiecka giełda ocenia sytuację rynkową jako ustabilizowaną, co przekłada się na sytuację rynkową.

(rpf) pp / Źródło: VEZG

REKLAMA

Obstawianie tenisa. 6 porad dla początkujących typerów

Redakcja 24 maja 2023 chat-icon0

Wybór legalnego bukmachera

Wpisując w wyszukiwarkę tenis obstawianie natrafimy na wiele firm bukmacherskich. O ile ich adresy stron będą kończyć się na .pl, to można z dużą dozą pewności stwierdzić, że są to legalnie działające firmy. Trzeba natomiast uważać na podmioty zagraniczne, często znane marki, które reklamują się podczas różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Nie zawsze ich działalność jest legalna w Polsce, dlatego trzeba sprawdzić, czy figurują one na liście Ministerstwa Finansów, czyli wykazie bukmacherów działających zgodnie z prawem. Aby bowiem móc prowadzić taką działalność, trzeba spełnić szereg wymogów.

Sprawdzenie ofert na obstawianie tenisa

Większość działających w Polsce buków ma ofertę na zakłady w tenisa ziemnego.

REKLAMA