REKLAMA

Zmiany w zasadach szacowania szkód


Rezygnacja z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym to jedna z kilku zaproponowanych zmian dotyczących zasad szacowania szkód w gospodarstwach.

fotolia
REKLAMA

Rezygnacja z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym to jedna z kilku zaproponowanych zmian dotyczących zasad szacowania szkód w gospodarstwach.

Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę, były omawiane podczas spotkania podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Zmiany mają dotyczyć:
1. Wprowadzenia proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych przy szkodach co najmniej 70%;

2. Całkowitej rezygnacji z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
3. Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
4. Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

(rpf) jp


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA