18°C

partnerzy:

reklama
Zapewnienie odpowiednich warunków przebywającym w oborze zwierzętom (tzw. dobrostan) to obowiązek każdego hodowcy.
Błędy w żywieniu krów w okresie poporodowym są częstą przyczyną występowania schorzenia zwanego zespołem stłuszczenia wątroby.
Problemy z racicami są najczęściej wynikiem niedoborów miedzi, selenu, cynku, fluoru oraz witamin, głównie A i biotyny, które wynikają z nieprawidłowego żywienia.
System zimnego wychowu jest jeszcze wciąż mało popularny w Polsce. Prawdopodobnie za sprawą stereotypu, że cielę musi mieć ciepło. Tymczasem utrzymywanie młodych w budkach igloo przynosi dla nich wiele korzyści zdrowotnych.
Biegunki u cieląt są groźną chorobą, będącą główną przyczyną ich zejść. Pojawiają się w pierwszych dniach życia, dlatego niezbędna w tym czasie jest baczna obserwacja zwierząt.
Od 18 października br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej. Zmiany dotyczą wszystkich hodowców, w związku z tym warto zapoznać się z nowymi zasadami.
Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zmniejsza się populacja bydła w Polsce.
Stworzenie odpowiednich warunków utrzymania krów w oborach to, obok właściwego żywienia, kluczowy czynnik wpływający na ich zdrowie i mleczność.
Stosowanie probiotyków w żywieniu bydła, szczególnie cieląt, zyskało większą popularność po 1 stycznia 2006 roku, kiedy wprowadzono zakaz stosowania antybiotyków paszowych.
Pielęgnacja racic jest bardzo ważna w okresie zakończenia sezonu pastwiskowego. Konsekwencje tych zaniedbań mogą odbić na zdrowiu krów, a co za tym idzie, również kieszeniach hodowców.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module