1.9°C

Od 18 października br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej. Zmiany dotyczą wszystkich hodowców, w związku z tym warto zapoznać się z nowymi zasadami.
Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zmniejsza się populacja bydła w Polsce.
Stworzenie odpowiednich warunków utrzymania krów w oborach to, obok właściwego żywienia, kluczowy czynnik wpływający na ich zdrowie i mleczność.
Stosowanie probiotyków w żywieniu bydła, szczególnie cieląt, zyskało większą popularność po 1 stycznia 2006 roku, kiedy wprowadzono zakaz stosowania antybiotyków paszowych.
Pielęgnacja racic jest bardzo ważna w okresie zakończenia sezonu pastwiskowego. Konsekwencje tych zaniedbań mogą odbić na zdrowiu krów, a co za tym idzie, również kieszeniach hodowców.
Prawidłowe przejście z letniego sposobu żywienia na zimowy, zapewnia mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do odmiennego składu treści pokarmowej.
Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, dotychczas działające instytucje czuwające nad bezpieczeństwem żywności, zostaną zintegrowane w jedną: Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności. Ma to podnieść efektywność kontroli żywności oraz ułatwić system finansowania.
Prawidłowy odchów cieląt jest kluczowy dla uzyskania wysokiej odporności i ograniczenia liczby zachorowań.
Rada Ministrów przyjęła 13 września br. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w dniu wczorajszym w spotkaniu zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego.
reklama

RSS Module