fbpx
Jak zwiększyć wydajność mleczną krów? fot. materiały partnera / depositphotos

Jak zwiększyć wydajność mleczną krów?

Napisał  Mar 15, 2023

Zapotrzebowanie na mleko cały czas jest bardzo wysokie. Nic dziwnego. Wiele osób nie wyobraża sobie np. filiżanki porannej kawy bez kropli tego produktu. Jednak należy pamiętać, że hodowla bydła mlecznego nie jest prostym zadaniem. Aby utrzymać wydajność krów na wysokim poziomie, trzeba dbać o ich zdrowie i zapewniać im komfortowe warunki. Co zatem można zrobić, aby produkcja mleka była coraz większa? Sprawdź! / materiał promocyjny

Na ilość mleka produkowanego przez krowę nie wpływają wyłącznie czynniki genetyczne, które odpowiadają za rozrost gruczołu mlekowego. Badania wykazały, że wydajność krowy jest powiązana także z warunkami, w jakich przebywa zwierzę. Według wyników może to decydować nawet o 90% dobowej wydajności mleka bydła.

Ile mleka daje krowa?

Krowy, które żyją w swobodnych warunkach, produkują mleko tylko po pojawieniu się cieląt. Zazwyczaj jest to ok. 8 l/dobę. Jednak dla przemysłu jest to za mało. Dlatego zwierzęta są stymulowane do wytwarzania większej ilości pokarmu. W rezultacie jedna krowa może dać nawet do 50 l mleka na dobę. Rocznie jest to ok. 12 000 l pokarmu.

Co wpływa na produkcję mleka u krów i jak ją zwiększyć?

Na wydajność mleczną bezpośredni wpływ ma zdrowie zwierząt. Jak wcześniej wspomniano, zależy ono nie od genetyki, a przede wszystkim od warunków, które panują w oborze. Aby utrzymać wysoką ilość oraz jakość mleka w okresie laktacji u krów mlecznych, należy zadbać o dobrostan w stadzie. Zwierzęta:

  • nie mogą być narażone na stres cieplny, który ma negatywny wpływ na ilość mleka. Dla stada szczególne znaczenie mają wilgotność i odpowiednia temperatura w boksach;
  • muszą mieć swobodny dostęp do paszy, zwłaszcza przed wycieleniem. Duża ilość zjedzonej paszy wpływa na zwiększenie wydajności krów. Odpowiednie paśniki dla bydła znajdziesz np. w ofercie Lewmik.pl. Żywienie powinno być urozmaicone, aby nie powstały żadne niedobory minerałów. Pamiętaj, że skład paszy wpływa na ilość energii, a także na ilość białka w mleku;
  • muszą mieć min. 12 godzin odpoczynku, aby doszło do syntezy mleka w dużej ilości;
  • powinny przebywać w czystym miejscu, wyścielonym grubą warstwą ściółki, która zapobiega ich ślizganiu się;
  • muszą mieć oddzielne boksy legowiskowe, aby starsze krowy nie przepędzały młodszych jałówek;
  • powinny mieć czas na odpoczynek od produkowania mleka. Okres krów zasuszonych powinien trwać min. 8 tygodni przy ponad 300 dniach laktacji. Inaczej ryzykujesz wystąpieniem ketozy, której skutkiem jest np. przemieszczenie trawieńca. Ponadto te zwierzęta powinny spożywać sieczkę ze słomy rozdrobioną przez bakterie, aby przewód pokarmowy szybciej ją trawił.

Pamiętaj, że szczyt laktacji u krów przypada na 50-60. dzień po trzecim wycieleniu się. Jałówki w po dwóch pierwszych porodach jeszcze nie osiągają najwyższego poziomu wydajności.

Hodowcy powinni zwrócić uwagę także na to, że produkowanie mleka jest ściśle powiązane ze słońcem. Krowy, które przebywają przez wiele godzin na zewnątrz, mogą dawać nawet 2 l pokarmu więcej!

Zdrowie a wydajność krów mlecznych – znaczenie białka w produkcji mleka

Chcesz uniknąć obniżenia się wydajności mleka? Zadbaj o wysoką częstotliwość doju w pierwszych tygodniach po wycieleniu. Intensywne pobieranie mleka pobudza krowę do jego produkcji.

Ponadto pamiętaj, że duży wpływ na zdrowie i wydajność stada ma poziom białka w mleku. Aby utrzymać go na wysokim poziomie, należy zadbać o wysoką jakość paszy. Powinny się w niej znaleźć duża ilość kwasów tłuszczowych, aminokwasy i dwa rodzaje białka:

  • żwaczowe, które jest wykorzystywane do produkcji mleka po przetworzeniu przez mikroorganizmy w żwaczu,
  • jelitowe, które ulega rozkładowi w jelicie cienkim i jest wykorzystywane do produkcji mleka.

Do żywienia zwierząt należy podchodzić rozważnie i stale kontrolować skład mleka, a zwłaszcza poziom mocznika w nim. Nie może być go zbyt dużo, ponieważ prowadzi to do poronień, zaburzeń rozrodu, wydłużenia laktacji i chorób. Dlatego uważnie wybieraj pasze, które mają białko i dostosuj żywność na stole paszowym do potrzeb zwierząt.

Podsumowując, aby zwiększyć wydajność mleczną krów, należy kompleksowo zadbać o swoje zwierzęta. Liczą się odpowiedni sposób żywienia, zastosowanie paszy z dużą ilością białka, a także komfortowe warunki w boksach. Dobrze traktowane krowy dają wiele litrów mleka.

(rzw) materiał promocyjny partnera

 

Udostępnij: