17°C

Udział kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej fot. Paweł Pąk

Udział kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej

Napisał  Maj 27, 2020

Ziarno kukurydzy ze względu na swą wysoką wartość energetyczną oraz strawność od lat z powodzeniem wykorzystywane jest w żywieniu wszystkich grup świń. Pamiętajmy jednak o odpowiednich proporcjach.

Procentowy udział kukurydzy w żywieniu świń powinien być dostosowany do wieku, grupy, a także okresu tuczu:

- w przypadku prosiąt i warchlaków udział śruty kukurydzianej w mieszankach może wynosić do 50%, a udział DDGS (produkt uboczny) 5-10%;
- dla loch wysokoprośnych i karmiących ziarno kukurydzy może stanowić komponent mieszanki, nie jest natomiast zalecane w mieszance dla loch luźnych niskoprośnych i hodowlanych ze względu na właściwości tuczące. CCM (kiszonka) można podawać lochom niskoprośnym w ilości 2 kg/szt/dzień, wysokoprośnym do 2,5 kg/sz./dzień a karmiącym do 5kg/szt/dzień.
- w mieszankach dla tuczników udział ziarna kukurydzy może wynosić 50-60%. W drugim okresie tuczu zaleca się zmniejszanie udziału kukurydzy do 30-40% a w końcowym (2-3 tygodnie przed ubojem) do 20%, żeby nie pogorszyć jakości tuszy i słoniny.

Kiszone ziarno może być stosowane w I okresie tuczu w ilości 0,7 kg na sztukę a w II do 3,0 kg/szt.

Ilość CCM w I fazie powinna wynosić do 4kg, a w II fazie tuczu do 6kg/szt. DDGS można dodawać do mieszanki w I fazie tuczu Donie więcej niż 10-20% a w II fazie można zwiększyć udział do 30%.

(rzw) jp

reklama