fbpx
„Zimny wychów” cieląt to większa odporność ⓒ Pavel Losevsky - Fotolia.com

„Zimny wychów” cieląt to większa odporność

Napisał  Paź 25, 2016

System zimnego wychowu jest jeszcze wciąż mało popularny w Polsce. Prawdopodobnie za sprawą stereotypu, że cielę musi mieć ciepło. Tymczasem utrzymywanie młodych w budkach igloo przynosi dla nich wiele korzyści zdrowotnych.

Badania i obserwacje zwierząt przetrzymywanych w budkach na wolnym powietrzu potwierdzają skuteczność tej metody odchowu w zakresie znacznej poprawy odporności na choroby. Badania wykazały, iż cielęta odchowywane w cielętnikach zamkniętych zapadały na biegunki i zapalenia dróg oddechowych, w przeciwieństwie do cieląt utrzymywanych na powietrzu.

Stwierdzono również lepsze pobieranie paszy, wyższe przyrosty i zmniejszoną liczbę upadków osobników z „zimnego chowu”.

Okazuje się, że cielęta doskonale znoszą niskie temperatury, zachowując zdrowotność. Natomiast podatność na choroby wzrasta w pomieszczeniach ciemnych, wilgotnych, przy nieskutecznej wentylacji oraz braku higieny i dezynfekcji.

„Zimny wychów” cieląt polega na odłączeniu młodych od matki już w 12 godzin po przyjściu na świat i przeniesieniu ich na zewnątrz do indywidualnych kojców, w których znajdują się budki (tzw. igloo). Działanie to ma na celu odseparowanie zwierząt od stada i drobnoustrojów chorobotwórczych oraz budowania ich odporności.

Aby system „zimnego chowu” sprawdził się, należy pamiętać o kilku czynnikach warunkujących powodzenie tej metody utrzymywania cieląt. W związku z tym, że cielęta przenoszone są do budek już w pierwszej dobie życia, bezwzględnie należy dopilnować, aby zostały napojone siarą i dobrze osuszone. Miejsce, w którym przebywają młode najlepiej zlokalizować wzdłuż ściany obory, gdzie nie będą narażone na przeciągi.

Istotne jest również systematyczne przestrzeganie higieny w kojcach, poprzez regularną wymianę ściółki oraz przeprowadzenie dezynfekcji przed wprowadzeniem kolejnego cielęcia.

(rzw) 

Udostępnij: