fbpx
Nowe zasady BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich Agro Brand

Nowe zasady BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Napisał  Gru 01, 2016

Celem projektu opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu jest poprawienie bezpieczeństwa i higieny pacy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, z uwzględnieniem nowych technologii oraz zwierząt zaliczonych do gospodarskich.

Teraz miano zwierząt gospodarskich zyskały również zwierzęta futerkowe, jeleniowate oraz strusie. W projekcie zawarto również przepisy uwzględniające nowe technologie produkcji, w szczególności w gospodarstwach ekologicznych, prowadzących hodowlę wolno wybiegową lub chów bydła mięsnego w dużych stadach na terenach otwartych oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących zwierzęta wewnątrz zagród, przy bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.

W projekcie uwzględniono wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich w zakresie zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi, zabezpieczeniem otworów stropowych na poddaszach oraz zabezpieczeń dotyczących przykrycia kanałów odprowadzających gnojówkę i gnojowice.

Szczegółowo zostały określone również zasady obsługi zwierząt uznanych za niebezpieczne jak, a także zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym oraz zakres instruktażu pracowników przy obsłudze zwierząt.

(rzw) pm / źródło: MRiRW

Udostępnij: