SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

29.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Wnioski o rekompensaty za nieutrzymywanie świń można składać do 31 października fot. OkiemRolnika.pl

Wnioski o rekompensaty za nieutrzymywanie świń można składać do 31 października

Napisał  Wrz 05, 2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło do 31 października termin na składanie wniosków o pomoc w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”.

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378), którzy nie mogli dostosować gospodarstw do wymagań Programu bioasekuracji mogli do 14 sierpnia br. składać do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w takim gospodarstwie, wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi. Posiadaczowi świń będzie przysługiwać rekompensata.

Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1684), które wydłuża termin składania takich wniosków do końca października 2017 r.

(rzw) źródło: MRiRW

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama