Wydrukuj tę stronę
Dodatkowe wymagania przy eksporcie mięsa kurzego na Białoruś fot. Paweł Pąk

Dodatkowe wymagania przy eksporcie mięsa kurzego na Białoruś

Napisał  Wrz 07, 2017

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wprowadzneniu przez służby weterynaryjne Białorusi od dnia 28 sierpnia 2017 r. dodatkowych wymogów.

Każda partia mięsa kurzego wwożonego z krajów UE do Białorusi ma towarzyszyć (oprócz świadectwa weterynaryjnego) protokół badań danej partii mięsa, wykonanych w laboratorium akredytowanym potwierdzający, że poziom zawartości fipronilu w mięsie nie przekracza dopuszczalnych norm określonych zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Przesyłki mięsa kurzego wyeksportowane do Białorusi przed dniem 28 sierpnia 2017 r. nie podlegają ww. wymaganiom.

(rzw) źródło: MRiRW