SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Refundacja do 50% wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF fot. OkiemRolnika.pl

Refundacja do 50% wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF

Napisał  Wrz 15, 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków.

Producenci mogą wnioskować o przyznanie płatności, jeśli w latach 2015-2018 prowadzili, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153).

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana, w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych - według ceny netto, poniesionych od dnia wprowadzenia programu bioasekuracji do dnia złożenia wniosku. W dniu 12.09.2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. formy pomocy.

Zgodnie z ogłoszonym naborem od 26.09.2017 r. do 17.10.2017 r. producenci rolni, którzy w latach 2015 - 2018 przez co najmniej rok utrzymywali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze województwa: 

1) podlaskiego, w powiatach: a) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, b) augustowskim w gminach Lipsk, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny, c) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady, d) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Korycin i Suchowola, e) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha, f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy, g) zambrowskim w gminie Rutki, h) monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka, i) grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów, j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki, k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice, l) kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski, m) łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna, 

2) mazowieckiego, w powiatach: a) łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice, b) siedleckim w gminie Korczew,

3) lubelskiego, w powiatach: a) bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski, b) Biała Podlaska 

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Pomoc przeznaczona jest na refundację do 50% wydatków poniesionych na: zakup mat dezynfekcyjnych; zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku, dołącza się: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym, oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych. Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wzór formularza wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji 26.09.2017 r. 

(rpf) źródło: ARiMR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail