1.9°C

Szybki rozwój handlu nasieniem w Danii fot. Tomasz Kodłubański

Szybki rozwój handlu nasieniem w Danii

Napisał  Lut 06, 2018

Hodowla bydła w Danii oparta jest na ponad 100 – letniej tradycji, której najważniejszą cechą jest intensywna, szeroko zakrojona współpraca między hodowcami bydła, stacjami hodowli i unasieniania zwierząt, organizacjami doradczymi oraz instytucjami badawczymi. Rezultatem takiej kooperacji jest ogromny postęp oraz szeroko rozpoznawalny, doskonały system wyceny hodowlanej.

Od ponad 10 lat kraje skandynawskie tj.: Szwecja, Dania i Finlandia posługują się jednym, wspólnym indeksem – NTM. Indeks ten udowodnił, że jest godnym zaufania narzędziem do selekcji najlepszych buhajów i doskonalenia rasy.

W indeksie tym największy nacisk kładziony jest  na doskonalenie płodności córek oraz łatwość wycieleń. Szczególne znaczenie ma praca nad indeksem chorób płodności, problemami nóg i racic i chorobami metabolicznymi.

Duński system wyceny hodowlanej spełnia międzynarodowe wymogi co do prowadzenia rejestracji, dokumentacji, kalkulacji itd. i w wielu płaszczyznach wybiega do przodu używając zaawansowanych technologii oraz metod, które dają wysoką powtarzalność szacowanych wartości hodowlanych testowanych buhajów, dawczyń zarodków i bydła hodowlanego.

Zainteresowanie duńską genetyką jest coraz większe. W ciągu ostatnich 10 – 15 lat wiele ekonomicznie ważnych cech bydła uległo znacznemu wzrostowi wartości, za sprawą intensywnej międzynarodowej współpracy, genetyce oraz wiedzy praktycznej.

Obecnie największym producentem nasienia buhajów w Danii, Szwecji i Finlandii jest firma Viking Genetics która współpracuje z ponad 30 tys. hodowców w tych krajach. Roczna sprzedaż nasienia buhajów wynosi 4000 dawek. Firma testuje ponad 500 byków rocznie a teren na którym produkty firmy były wykorzystywane jest prawdopodobnie większy niż innej firmy w tej branży działającej na świecie.

Dzięki stałej współpracy specjalistów firmy duńskiej z naukowcami z Uniwersytetu w Aarhus w firmie Viking Genetics wyprodukowano w styczniu 2008 roku zestaw liczący 60 tys. znaczników co umożliwiło wprowadzenie ich do wszystkich chromosomów i znalezienie genów które decydują o indywidualnych cechach każdego osobnika.

Ta nowa technologia genetyczna zwana SNP – umożliwiła zwiększenie płodności o 50% w stadach hodowców związanych z Viking Genetics w Danii. Wskaźniki te są widoczne na łańcuchu DNA oczyszczonej w trakcie badań laboratoryjnych krwi oraz nasienia zwierząt. Selekcja genetyczna jaka dokonywana jest w Viking Genetics stanowi rewolucję w hodowli bydła gdyż oznacza, że już po urodzeniu byczka mamy te same informacje co do jego cech hodowlanych które do tej pory mogliśmy uzyskać gdy zwierzę osiągało 4,5 do 5 lat życia.

Oznacza to również, że różnice pomiędzy młodymi bykami a sprawdzonymi starszymi osobnikami będą się stopniowo zacierać. Markery stosowane przy rejestracji sztuk bydła przez hodowcę dadzą wielkie możliwości zgromadzenia pełnych danych na temat zdrowia, łatwości wcieleń i płodności poszczególnych sztuk bydła.

Nowa technologia znaczenia genetycznego bydła w Danii daje, poprzez znalezienie i usunięcie szkodliwych genów w ciele zwierząt, także znacznie większe możliwości uniknięcia w przyszłości różnych chorób i wad dziedziczonych przez młode sztuki po ich rodzicach. Fachowcy z Viking Genetics opracowali testy dziedziczenia które pozwalają ustalić korzystne ze względów ekonomicznych cechy byków takie jak: dobra płodność, odporność na mastitis, łatwość wcieleń, jakość kopyt czy jak najbardziej funkcjonalną budowę ciała zwierzęcia.

Zarówno ekonomiczne jak i hodowlane perspektywy na pewno spowodują większą rywalizację pomiędzy dużymi centrami badań nad rozwojem genetyki bydła w USA, Australii czy Kanadzie a Europejskimi firmami takimi jak Viking Genetics. Już dzisiaj siłę duńskiej genetyki bydła widać najlepiej po wynikach amerykańskiego rankingu najlepszych byków rasy Holstein gdzie na sklasyfikowanych 50 byków tej rasy 10 sztuk pochodzi z Danii.

Jest to wynik jakim nie może poszczycić się żadne inne państwo w Europie. Jeszcze lepiej dla Danii wygląda podobne zestawienie dla byków rasy Jersey wśród których 13 sztuk jest pochodzenia duńskiego na 50 sklasyfikowanych sztuk byków tej rasy.

Firma Viking Genetics produkuje ponadto nasienie standardowe i przygotowane pod narodziny jałówek. To nasienie nazywa się X-Vik i daje obecnie 90% pewności, że na świat przyjdzie jałówka która z powodzeniem powiększy stado. Obecnie dostępne jest nasienie ras Holstein, Jersey oraz rasy szwedzkiej i duńskiej czerwonej.

By skutecznie odpowiedzieć na dominację amerykańskich i australijskich firm produkujących technologię genetyczną dla bydła 5 największych graczy na europejskiej scenie hodowlanej postanowiło połączyć siły w celu przyśpieszenia rozwoju i poprawy własności genetycznej rasy Holstein. Euro Genomics – stanowią UNICEA (Narodowe Francuskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła i Sztucznej Inseminacji), CRV ( Międzynarodowa Organizacja ds. Poprawy Jakości Bydła), DHV( Niemiecka Organizacja Ochrony rasy Holstein), VIT ( Niemieckie Centrum Danych dot. Bydła) oraz Viking Genetics.

Pod tą nową nazwą partnerzy w organizacji organizują i korzystają z bazy referencyjnej danych sztuk tej rasy używanych w programach hodowlanych w Europie. Są to sztuki ze znanymi profilami DNA i dobrze opisane w testach dziedziczenia różnych cech osobowych.

Firma Viking Genetics dostarcza do bazy Euro genomics znaczną część danych dotyczących zwierząt hodowanych w Danii i Szwecji. W Polsce importerem nasienie buhajów pochodzących z firmy Viking Genetics jest również znane gdyż importem tego produktu zajmuje się kilka firm między innymi usytuowanych we wschodniej Polsce.

(rzw) Tomasz Kodłubański

reklama