6.4°C

4 zasady efektywnej hodowli krów mlecznych fot. Paweł Pąk

4 zasady efektywnej hodowli krów mlecznych

Napisał  Lut 13, 2018

Gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji mleka, nie mogą pozwolić sobie na spadek wydajności produkcji, które mogłyby wpłynąć na ich produktywność.

W hodowli bydła mlecznego nie ma miejsca na błędy, a podstawą do osiągania satysfakcjonujących rezultatów jest przestrzeganie kilku podstawowych zasadach, które w znaczący sposób wpływają na kondycję i wydajność mleczną zwierząt.

1) Dobrostan

Dobrostanem nazywamy stan osobników, który pozwala im na dostosowanie się do panujących warunków. Obejmuje swoim zakresem zarówno budynki inwentarskie, okólniki, pastwiska oraz czynniki mikroklimatyczne, a także sposób postępowania ze zwierzętami i racjonalne żywienie. Rolnictwo jest specyficznym działem gospodarki, w którym mamy do czynienia z organizmami żywymi. Odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie, ale aspekt ten nie powinien być kluczowym czynnikiem podczas pracy z żywym inwentarzem. Podejście hodowców powinno być podyktowane przede wszystkim względami etycznymi i zdrowym rozsądkiem. Świetnie sprawdza się tutaj zasada „traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany”.

2) Odpowiednie żywienie i zbilansowanie paszy

Krowa, aby dostarczać dużą ilość mleka, musi pobierać jak największą ilość paszy. Zadawana dawka pokarmowa musi być odpowiednio zbilansowana i dostarczać odpowiedniej ilości składników mineralnych oraz witamin. Często wielu hodowców zapomina, że zapotrzebowanie żywieniowe zwierząt uzależnione jest także od cyklu produkcyjnego zwierzęcia. Zupełnie wymagania żywieniowe mają krowy w okresie zasuszenia, bezpośrednio po porodzie oraz w trakcie dalszego okresu laktacji. Momentem, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę jest końcowa faza ciąży i poród, a właściwie „płynne” przejście tego okresu.

3) Odpowiedni bilans energetyczny po wycieleniu

Krowy w okresie poporodowym mają ujemny bilans energetyczny, co oznacza, że nie są w stanie zjeść takiej ilości paszy, która w pełni pokrywałaby ich zapotrzebowanie. Jeżeli ilość energii znajdująca się w dawce żywieniowej jest zbyt niska, procesy przemiany tłuszczy w organizmie zwierzęcia są coraz bardziej nasilone, co zwiększa ryzyko ketozy - bardzo często spotykanej choroby w hodowli bydła mlecznego, która objawia się spadkiem apetytu i produkcji mleka.

4) Odpowiednie zasuszanie krów

Często można spotkać się z opiniami, że okres zasuszenia jest momentem odpoczynku krowy i prawidłowym przygotowaniem organizmu do wzmożonego wysiłku, jaki wiąże się z porodem i późniejszą laktacją. Ważne jest, aby przebiegał on w sposób prawidłowy i przemyślany - z zachowanie zasad prawidłowego żywienia. Zakłada się, że organizm krowy potrzebuje około 8 tygodni zasuszenia, aby odpowiednio przygotować się do porodu. Zasuszanie krów może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy polega na zaprzestaniu dojenia z dnia na dzień, z kolei drugi polega stopniowym zmniejszaniu częstotliwości udoju.

(rzw) Krzysztof Przepióra

reklama