SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Wzrost pogłowia świń w Polsce fot. Paweł Pąk

Wzrost pogłowia świń w Polsce

Napisał  Lut 20, 2018

Pogłowie świń w Polsce w grudniu 2017 roku wyniosło 11 897,7 tys. sztuk i w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wzrosło o 7,1% - tak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Z analizy wynika, że w gospodarstwach zwiększyła się także liczba utrzymywanych loch. Na przestrzeni roku, ich liczebność wzrosła o 5,8% i wynosi 909,0 tys. sztuk. Tendencję wzrostową można zaobserwować także w przypadku pogłowie loch prośnych, które zwiększyło się o 6,2% i kształtuje się na poziomie 617,9 tys. sztuk. 

Ogólny udział poszczególnych grup produkcyjnych w grudniu 2017 roku wyglądał następująco:

– prosięta o wadze do 20 kg – 22,7%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,5%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,0%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,8%,
w tym:
– lochy na chów razem – 7,6%,
– w tym lochy prośne – 5,2%

W porównaniu z 2016 rokiem, zmniejszyła się liczba prosiąt, która rekompensowana była importem młodych świń. W okresie styczeń-listopad 2017 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 6 219,4 tys. szt. i był o 6,5% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Najwięcej świń utrzymywano w województwie wielkopolskie (35,9%), kujawsko-pomorskim (11,0%) i łódzkim (10,1%). Najmniej w lubuskim, podkarpackim i dolnośląskim (2%).

(rpf) Krzysztof Przepióra, GUS

reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail