0.6°C

1/6

Hodowla bydła mięsnego - bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Napisał  Mar 09, 2018

Hodowla bydła mięsnego jest kierunkiem produkcji, na który decyduje się w Polsce coraz większa liczba rolników. Co prawda czynnikiem, który może pewnym stopniu powodować pewien niepokój wśród hodowców jest możliwe porozumienie Unii Europejskiej z krajami Mercosur w sprawie strefy wolnego handlu, a co za tym idzie większej liczby importowanego surowca z Ameryki Południowej.

Wołowina pozyskiwana z krajów zrzeszonych we Wspólnym Rynku Południa, a więc z Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju czy Wenezueli budzi jednak poważne zastrzeżenia co do jakości, a zapotrzebowanie na wysokiej jakości wołowinę w dalszym ciągu wzrasta.

Chociaż w Polsce spożycie mięsa wołowego nie kształtuje się na zbyt wysokim poziomie, eksport mięsa pochodzącego z polskich gospodarstw w dalszym ciągu się rozwija. Wynika to przede wszystkim z wysokiej jakości surowca, który zdobywa coraz większe uznanie w oczach konsumentów.

Czynnikiem, który może dodatkowo wpłynąć na jeszcze większe zainteresowanie rolników hodowlą bydła mięsnego jest problem afrykańskiego pomoru świń, z którym zmagają się producenci trzody chlewnej. Przemieszczający się w bardzo szybkim tempie wirus ASF sprawia, że wielu producentów świń z Polski wschodniej zostało zmuszonych do zaprzestania hodowli świń. 

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy wynika, że najlepszą alternatywą dla rolników, którzy w dalszym ciągu chcieliby zajmować się produkcją zwierzęcą jest hodowla bydła mięsnego. Gospodarstwa zajmujące się dotychczas produkcją trzody chlewnej, są już częściowo dostosowane do tego typu działalności pod względem budynków inwentarskich, a niezbyt wygórowane wymagania środowiskowe bydła mięsnego sprawiają, że mają one dobre perspektywy do rozwoju tego typu działalności.

Skutki występowania afrykańskiego pomoru świń najbardziej odczuły gospodarstwa w województwie podlaskim, mazowieckim i lubelskim, które w większości znajdują się na obszarach dużych udziałach trwałych użytków zielonych, takich jak łąki i pastwiska. Aspekt związany z ilością użytków zielonych jest podstawowym czynnikiem przy planowaniu produkcji bydła mięsnego, co stawia wschodnie rejony Polski w korzystnym świetle przy rozplanowaniu hodowli, zwłaszcza jeżeli chodzi o żywienie bydła mięsnego.

Ważnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę podczas planowania hodowli bydła mięsnego to wielkość stada. To, ile zwierząt będziemy utrzymywać w swoim gospodarstwie w dużej mierze oddziaływać będzie na wyniki ekonomiczne. Im większa liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, tym większa wartość produkcji i rentowność gospodarstwa - przy założeniu, że wielkość sprzedaży lub cen będzie wzrastać, a koszty pozostaną na tym samym poziomie lub będą spadać.

Oprócz kwestii ekonomicznych, istotną rolę przy planowaniu hodowli bydła mięsnego odgrywa genetyka i dobór odpowiednich ras. W Polsce rasą cieszącą się dużą popularnością i uznaniem hodowców jest Limousine - rasa wyhodowana w centralnej Francji w regionie Limousin i Marche, które charakteryzują się surowym klimatem.

Bez wątpienia dzięki temu zwierzęta tej rasy charakteryzują się dużą odpornością na warunki środowiskowe - jest to bydło odporne na choroby, masywne i silne. Krowy tej rasy nie mają problemu z wycieleniami, a młode osobniki charakteryzują się dużą żywotnością. Limousine może być utrzymywane zarówno w chowie ekstensywnym na pastwiskach oraz intensywnym w budynkach inwentarskich.

Francuska rasa jest typowym przykładem bydła mięsnego, która posiada genetyczną hipertrofię mięśni, która pozytywnie wpływa na wartość opasową i rzeźną Limousine. Zwierzęta tej rasy posiadają imponujące umięśnienie, a ich mięso cieszy się wysokimi walorami kulinarnymi. Jest to bydło długie, posiadające delikatny kościec.

Inną francuską rasą bydła mięsnego, która dotarła do Polski, ale nie jest aż tak popularna Charolaise. Bydło tej rasy zostało wyhodowane w regionie Saone et Loire, a podstawą przy jej tworzeniu było bydło z okolic Charollais. W późniejszych latach w krzyżowaniu wykorzystywano także angielską rasę Shorthorn.

Są to zwierzęta o wybitnym umięśnieniu, jednak nie są one aż tak odporne na warunki środowiskowe, dlatego wymagają intensywnego żywienia oraz starannej opieki.

W przeszłości rasa Charolaise była bardzo mocno rozpowszechniona jako komponent ojcowski do krzyżowania towarowego, ale na przestrzeni ostatnich lat w Polsce jest ona bardzo mocno wypierana przez Limousine. Wynika to przede wszystkim z mniejszych wymagań środowiskowych i lepszej wartości rozrodczej bydła wywodzącego się z regionu Limousin i Marche.

Charolaise charakteryzuje się także niższą płodnością, a cielęta przychodzące na świat są większe, przez co krowy często miewają problemy z porodami.

Kolejną rasą bydła mięsnego, która zdobyła w Polsce dużą popularność jest Piemontese. Rasa ta została wyhodowana w północno-zachodnim regionie Włoch - w tzw. Wielkim Piemoncie, do którego wliczają się takie regiony jak Piemont, Lombardia i Liguria poprzez skrzyżowanie miejscowego bydła z zebu. Ze względu na domieszkę krwi tego udomowionego w starożytności bydła domowego, Piemontese charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na warunki środowiskowe.

Pracę nad doskonaleniem rasy w celu poprawy jej mięsności rozpoczęto w 1920 roku, co zaowocowało wykształceniem bardzo pożądanego genu hipertrofii mięśni.

Bydło rasy Piemontese cechuje się bardzo charakterystycznym wyglądem. Umaszczenie zwierząt jest białe lub szarawe z bardzo specyficzną ciemną pigmentacją uszu, śluzawicy, rogów oraz racic.

Chociaż jest to rasa typowo mięsna, krowy Piemontese charakteryzują się dużą wydajnością mleczną, która w czasie laktacji może wynieść około 2000 kilogramów mleka zawierającego dużą ilość białka, w tym kazeiny. Rodzące się młode są niewielkiej wielkości - jałówki ważą średnio około 35 kilogramów, a buhajki 40, przez co krowy nie mają większych problemów z porodami, które zazwyczaj są łatwe.

Podobnie jak rasa Limousine, Piemontese charakteryzuje się dużą wartością opasową i rzeźną, która jest szczególnie widoczna, kiedy opas jest intensywny. Włoska rasa w poubojowej klasyfikacji tusz metodą EUROP osiąga najwyższe oceny, co czyni ją jedną z najlepszych ras bydła mięsnego. Udział mięsa w tuszy jest bardzo wysoki i charakteryzuje się ono niską zawartością tłuszczu i cholesterolu.

Za hodowlą bydła mięsnego przemawia także niższa pracochłonność i mniejsze koszty utrzymania niż w przypadku bydła mlecznego. Bydło mięsne charakteryzuje się przede wszystkim większą zdolnością przystosowawczą, a w żywieniu opasów można wykorzystać paszę znajdującą się w gospodarstwie. W żywieniu bydła mięsnego trzeba jednak pamiętać, że wraz z wiekiem, zwierzęta powinny mieć zwiększane dawki paszy energetycznej.

Aby odpowiednio wykorzystywać potencjał hodowlany bydła mięsnego i osiągać maksymalne zyski wynikające z hodowli, organizowane są liczne szkolenia poświęcone tego typu działalności jak chociażby „System QMP, profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego”, którego inicjatorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM).

Rolnicy zajmujący się utrzymywanie bydła mięsnego w swoich gospodarstwach mogą także liczyć także na wsparcie w ramach płatności bezpośrednich (maksymalnie do 20 sztuk bydła i maksymalnie do 20 sztuk krów). W ostatnim roku stawki płatności z tego tytułu wyniosły 291,03 zł/szt. do bydła i 371,46 zł/szt. do krów.

(rzw) Krzysztof Przepióra

reklama