21.8°C

partnerzy:

reklama
Dezynfekcja jako jeden z elementów bioasekuracji fot. Paweł Pąk

Dezynfekcja jako jeden z elementów bioasekuracji

Napisał  Gru 30, 2018

Pomimo wprowadzenia szeregu działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), rezultat nie został osiągnięty.

Odnotowujemy nowe ogniska tej choroby. Z wielu obowiązków jakie narzuca nowa ustawa o bioasekuracji na hodowców trzody chlewnej, chciałabym zwrócić uwagę na dezynfekcję obiektów inwentarskich oraz zapewnienie dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren fermy.

Zabieg dezynfekcji to jeden z ważniejszych elementów programu higieny na każdej fermie, należy realizować go zgodnie z opracowanym programem, w skład którego wchodzą:
- procedury,
- harmonogram,
- określone środki i metody.

Każdy zabieg dezynfekcyjny powinien być poprzedzony dokładnym czyszczeniem i myciem. Po usunięciu zwierząt z budynku, opróżniamy go z odchodów i ściółki, mechanicznie usuwamy resztki. Następnie wykonujemy płukanie wstępne i namoczenie. Po tym przechodzimy do mycia z użyciem środków myjących.

Skuteczną metodą jest mycie pianowe, piana lepiej rozpuszcza (penetruje) brud, dłużej utrzymuje się na powierzchni (dłuższy czas kontaktu), wykazuje zwiększoną wydajność preparatu myjącego. Pozwala też usunąć biofilm, czyli nalot z pozostałości materii organicznej z mytych powierzchni. Ma to bardzo istotne znacznie, aby późniejszy zabieg dezynfekcji był w pełni skuteczny.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg mycia pozwala usunąć z budynków inwentarskich do 80% mikroorganizmów.

Po myciu wszystkie powierzchnie należy dokładnie spłukać i osuszyć. Nowoczesne preparaty są bardzo wydajne, stosowane w stężeniu 1% - już wtedy wykazuje bardzo silne działanie penetrujące i rozpuszczające brud.

Dezynfekcja ma na celu zniszczenie drobnoustrojów bytujących w środowisku (bakterii, wirusów, grzybów, glonów, pleśni). Możemy ją wykonać metodą oprysku, piany, zamgławiania. Wybór metody dezynfekcji zależy od powierzchni jaką mamy zdezynfekować, temperatury powietrza, itp. Ważny jest sposób wykonania zabiegu. Powinien on być optymalny do warunków pomieszczenia.

W pomieszczeniach pustych, szczelnych i o znacznej wilgotności względnej najlepiej wykonać zamgławianie. Metoda ta daje pewność, że środek dezynfekcyjny aktywnie dotrze do wszystkich najbardziej osłoniętych powierzchni np. do kanałów wentylacyjnych czy ściekowych. Należy zwrócić uwagę czy preparat dezynfekcyjny, który zamierzamy zastosować można aplikować w wysokiej temperaturze. Po zabiegu budynki musimy dobrze wywietrzyć.

Zabieg zamgławiania można wykonać jedynie w sektorach, gdzie nie ma niebezpieczeństwa przedostania się preparatu dezynfekcyjnego do pomieszczeń, gdzie znajdują się zwierzęta. W pomieszczeniach nieszczelnych o dużej porowatości powierzchni dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą oprysku lub piany. Tą metodą można nanieść na niektóre powierzchnie celowo większe ilości środka dezynfekcyjnego.

Koniecznie należy przestrzegać czasu kontaktu podanego prze producenta środka dezynfekcyjnego. Po odkażeniu i odczekaniu odpowiedniego czasu należy wszystkie powierzchnie dokładnie spłukać. Metoda pianowa jest szczególnie polecana w hodowli trzody chlewnej, głównie w porodówkach. Daje nam to możliwość dokładnego nałożenia preparatu na wszystkie powierzchnie, wydłużony jest tez czas kontaktu preparatu z dezynfekowaną powierzchnią.

Skuteczność dezynfekcji zależy od kilku czynników:
- właściwości użytego środka dezynfekcyjnego,
- sposobu i solidności wykonania zabiegu,
- właściwości biologicznych drobnoustrojów,
- warunków środowiskowych.

Preparaty profesjonalne są produktami wieloskładnikowymi, które działają na drobnoustroje wielokierunkowo. Niszczą skutecznie różne drobnoustroje, mają szerokie spektrum działania i nie powodują powstawania na nie oporności. Zawsze należy stosować rozcieńczenia preparatów ściśle według zaleceń producenta. Należy sprawdzić czy wybrany preparat jest zarejestrowany jako biobójczy.

Przy wykonywaniu dezynfekcji na fermach trzody w aspekcie zagrożenia wirusem ASF bardzo ważne jest aby zastosować preparat, który ma udowodnioną skuteczność bójczą w kierunku zwalczania tego wirusa. Na rynku istnieją produkty zwalczające wirusy ASF w stężeniu 1%. Istotne jest to, że preparaty można aplikować w formie oprysku, piany bądź poprzez zamgławianie termiczne. Warto zwrócić uwagę, aby produkt był bezpieczny dla dezynfekowanych powierzchni, nie wykazywał działania korozyjnego.

Kolejnym procesem mającym na celu zabezpieczenia fermy przed infekcją jest zastosowanie dezynfekcji w bramie wjazdowej. Rozwiązania techniczne są bardzo różne, od zastosowania mat przejazdowych poprze betonowy brodzik przejazdowy aż do profesjonalnych bram natryskowych, gdzie uruchamiamy natrysk preparatu w momencie wjazdu samochodu. Bardzo ważne jest aby zapewniać odpowiednie stężenie preparatu dezynfekcyjnego.

Przy zastosowaniu mat przejazdowych należy kontrolować nasączenie ich roztworem, regularnie je czyścić z pozostałości materii organicznej i uzupełniać ilość roztworu. W brodzikach przejazdowych należy regularnie uzupełniać ilość roztworu i kontrolować czystość brodzika.

Przy wyborze produktu do dezynfekcji pojazdów musimy kierować się tym czy preparat jest zarejestrowany jako biobójczy, czy jest skuteczny w zwalczaniu wisusa ASF, czy jest bezpieczny dla dezynfekowanych pojazdów i dla środowiska.

(rzw) Dr Urszula Teter Cid Lines

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama