Jak oszczędnie i skutecznie żywić bydło mleczne fot. Tomasz Kodłubański

Jak oszczędnie i skutecznie żywić bydło mleczne

Napisał  Kwi 25, 2018

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt.

Zdaje sobie z tego świetnie sprawę Adam Marciniak hodujący krowy mleczne w woj. łódzkim. Hodowca gospodaruje na areale ponad stu pięćdziesięciu hektarów użytków rolnych i łąk.

Podstawową zasadą jaką wyznaje hodowca jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego.

Hodowca pamięta przy tym, że przy bilansowaniu nawet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się zawartością składników pokarmowych, np. różna zawartość białka w ziarnie pszenicy.

- Właśnie dlatego bilansując dawkę pokarmową należy znać zawartość składników pokarmowych komponentów wchodzących w skład bilansowanej dawki - twierdzi hodowca.

Podstawową paszą w żywieniu bydła są pasze objętościowe, których ilość powinna być taka aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz poprawny przebieg procesów fermentacji.

W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższający ilość energii z pobranej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białkowych rezerw organizmu.

- W skutek nadmiernego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść do zaburzeń metabolicznych organizmu - dodaje rolnik. Bilansując dawkę pokarmowa pod względem energetycznym należy uwzględnić deficyt energetyczny na poziomie 10-15 procent dziennego zapotrzebowania na energię.

Oprócz odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilansować pod względem zawartości białka.

W czasie produkcji mleka organizm krowy korzysta z rezerw białka, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pierwszych pięć tygodni laktacji wykorzystanie rezerw białkowych może doprowadzić maksymalnie do utraty piętnaście kg wagi krowy.

Taki deficyt białkowy zazwyczaj ma miejsce przy wysokim deficycie energii (> dwadzieścia MJ NEL/dzień). Jednak należy starać się aby wykorzystanie rezerw białkowych u krów w dobrej kondycji nie przekroczyło pięć do dziesięciu kg z tytułu ryzyka spadku produkcji mleka.

Dawka pokarmowa w gospodarstwie hodowcy dla krów wieloródek o wadze do sześćset pięćdziesiąt kg w pierwszym okresie laktacji.

- Prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej dla stada, to klucz do wysokiej produkcji oraz gwarancja dobrej kondycji oraz dobrego stanu fizjologicznego zwierząt - podsumowuje hodowca.

Mając za podstawę własne pasze objętościowe np. kiszonki z kukurydzy oraz sianokiszonki, znając wymagania i produkcję naszego stada powinniśmy dopasować mieszankę uzupełniającą (mpu) do zbilansowania i pokrycia potrzeb produkcyjnych zwierząt w stadzie.

(rzw) Tomasz Kodłubański

reklama reklama reklama reklama reklama