1.9°C

Dodatkowe wsparcie z Unii dla hodowców poszkodowanych przez suszę fot. Paweł Pąk

Dodatkowe wsparcie z Unii dla hodowców poszkodowanych przez suszę

Napisał  Sie 31, 2018

W związku ze stratami suszowymi w Europie, Komisja Europejska przedstawiła dodatkowe wsparcia mające na celu zwiększenie dostępności paszy dla zwierząt gospodarskich. Mają być odstępstwa od zasad zazieleniania.

Wczoraj, 30. sierpnia Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe działania, dzięki którym zwierzęta gospodarskie będą miały większy dostęp do zasobów paszowych. Będą to pewne odstępstwa od zasada zazieleniania. W ich ramach, możliwe będzie uznanie za międzyplony upraw ozimych, które zazwyczaj przeznaczane są na zbiory lub wypas. W taki przypadku będą one musiały być przeznaczone na wypas lu produkcję zielonki.

Dodatkowo, ww. odstępstwa dotyczą wysiewu międzyplonów jako czystych roślin (a nie mieszanki). Oczywiście, i tu przeznaczeniem ma być wypas lub produkcja zielonki. A do tego: - Możliwość skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime i objęcie Francji wcześniej przyjętym odstępstwem dotyczącym koszenia i wypasu na gruntach ugorowanych – podaje KRIR.

Ustępstwa od zasad zazieleniania to jednak nie wszystko, co Komisja Europejska przygotowała dla poszkodowanych rolników. W tym roku, wyjątkowo, mają być też wyższe zaliczki – do 70% dopłat bezpośrednich i 85% wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wypłacane też zdecydowanie wcześniej, bo już w połowie października br, a nie, jak to było zaplanowane – w grudniu br.

- Rolnicy będą mogli otrzymać do 70% płatności bezpośrednich i 85% płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich już w połowie października 2018 r., zamiast czekać do grudnia – podaje Komisja Europejska.

Wyżej wymienione formy wsparcia nie są jeszcze formalnie obowiązujące – KE przedstawiła wnioski państwom członkowskim. Głosowanie ma się odbyć w najbliższych dniach, a ich formalne przyjęcie do końca września. Przy czym będą one miały moc wsteczną.

(rpf) Grażyna Okulicz, / źródło: Komisja Europejska/ KRIR

reklama