23.6°C

Grypa ptaków w Wielkiej Brytanii! Pierwsze ognisko od 2017 roku fotolia

Grypa ptaków w Wielkiej Brytanii! Pierwsze ognisko od 2017 roku

Napisał  Gru 16, 2019

Brytyjczycy zgłosili przypadek zakażenia wirusem grypy ptaków na komercyjnej fermie reprodukcyjnej kur mięsnych. Ognisko choroby stwierdzono w stadzie liczącym 27 tysięcy sztuk drobiu położonym w hrabstwie Suffolk w Anglii.

Badania laboratoryjne potwierdziły obecność wirusa o niskiej zjadliwości podtypu H5. Procedura sprawdzająca na fermie została wszczęta przez służby weterynaryjne po zaobserwowaniu przez właścicieli stada spadku nieśności jaj. Jest to pierwsze ognisko w kraju od 2017 roku.

Zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dokonano 11 grudnia. Wdrożono już odpowiednie środki zwalczania wirusa. Trwa likwidacja stada kur, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu wirusa. Ustalona została 1 – kilometrowa strefa ograniczająca wokół gospodarstwa, w którym doszło do zdarzenia.

Wirusy grypy ptaków o wysokiej zjadliwości podlegają oficjalnej kontroli i zwalczaniu w oparciu o regulacje Unii Europejskiej. Od 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) wprowadziła wymóg zgłaszania także w odniesieniu do wirusów o niskiej zjadliwości (LPAI), ale tylko dla podtypów: H5 i H7, które budzą największe obawy epizootyczne.

W związku z tym, podtypy LPAI H5 i H7 podlegają kontroli i zwalczaniu zgodnie z przepisami unijnego prawa i istnieje obowiązek raportowania ich występowania do OIE.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP

reklama