9,5°C

reklama

Rolnicy utrzymujący trzodę chlewną będą musieli spełnić nowe zasady bezpieczeństwa w strefach ASF

Napisał  Kwi 12, 2021

Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF. Nowe zasady mają dotyczyć transportu i przemieszczania świń i materiału biologicznego oraz zapewnienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach.

Jeszcze w kwietniu mają się ukazać w tym zakresie szczegółowe rozporządzenia wykonawcze. Rolnicy będą musieli mieć czas na przygotowanie się do wdrożenia nowych zasad. Oto szczegółowe zapisy, dotyczące warunków, które będzie musiał spełnić rolnik i jego gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że mogą one się jeszcze zmienić w trakcie trwających prac legislacyjnych:

- brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach)
- odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
- mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
- brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
- zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu;
- odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie.

Pomieszczenia i budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:
- być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;
- zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;
- umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;
- posiadać odpowiednie przebieralnie zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.Ponadto wymagane będzie ogrodzenie odporne na sforsowanie przez zwierzęta co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka. Dodatkowo każde gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną będzie musiało posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe.

Plan bezpieczeństwa biologicznego miałby obejmować co najmniej:
- ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu odpowiednich do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
- tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
- procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
- zasady dotyczące spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
- specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
- tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
- procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
- audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Źródło: WIR (Andrzej Przepióra)

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama