fbpx

Rusza program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie. Na co i kiedy będzie można uzyskać pomoc?

Napisał  Sie 03, 2021

Spis treści:

   1. Co obejmie pomoc dla rolnikow?
   2. Szczegóły programu dla rolników
   3. Odbudowa pogłowia świń
   4. Wsparcie w zakresie rolniczego przetwórstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia realizację programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF. W jakim zakresie program przewiduje wsparcie i kiedy rozpoczną się nabory o pomoc?

Założenia programu. Program obejmuje istniejące i zmodyfikowane oraz nowe instrumenty wsparcia. W założeniu MRiRW, mają one na celu zarówno działania prewencyjne, jak i wspierające odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Pomoc dla rolników obejmie:

 

- bioasekurację gospodarstw,
- eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
- osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
- odbudowę pogłowia świń,
- wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Łącznie na wsparcie dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami występowania ASF rząd przeznaczył 200 mln zł.

Szczegóły programu.

Bioasekuracja gospodarstw. Nabór wniosków od 6 do 27 sierpnia 2021 r. Wsparcie dla rolników 15 mln zł.

Program realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Umożliwi on refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków - w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.

 Wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF.

 Nabór wniosków ARiMR ogłosi w sierpniu br. (program ma objąć także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku).Wsparcie dla rolników 150 mln zł.

Program będzie realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma on na celu wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej.

Osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych.

Nabór wniosków trwa. Wsparcie dla rolników wynosi 15 mln zł. budżetu ARiMR.

Program polega na udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF.

Odbudowa pogłowia świń.

Nabór wniosków prowadzą KOWR (już dostępny) oraz ARiMR – planowany jeszcze w sierpniu 2021 r.

Program krajowy jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania). Środki z programu mają umożliwić sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Wsparcie w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw.

Inwestycje w przetwórstwo realizowane są ze środków PROW oraz planowane działania w ramach Krajowego Programu Odbudowy. W założeniu MRiRW, mają przyczynić się one do rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Odbudowy, inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r.

(rpf) Julianna Makowska-Pąk / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!