13,2°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
Uwaga producenci drobiu – KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat” fot. Adobe Stock

Uwaga producenci drobiu – KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat”

Napisał  Wrz 08, 2021

KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu. Będzie można ją złożyć do 11 października 2021 r. w oddziałach terenowych KOWR.

Deklaracja strat (...) będzie przesłana przez KOWR listem poleconym do producentów drobiu, którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku prowadzili gospodarstwa:
- w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),|
- które znajdowały się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz
- ponieśli z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

Deklarację strat (...) wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 r. w oddziałach terenowych KOWR, właściwych ze względu na adres lokalizacji stada, którego dotyczy Deklaracja:
- bezpośrednio,
- listownie,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan (format PDF) na adresy e-mail poszczególnych OT KOWR.

Dodatkowe informacje w zakresie Deklaracji strat (…) można uzyskać w OT KOWR

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj