fbpx
Ognisko SARS-CoV-2 w gospodarstwie liczącym ok. 25 tysięcy norek fot. Adobe Stock

Ognisko SARS-CoV-2 w gospodarstwie liczącym ok. 25 tysięcy norek

Napisał  Lis 30, 2021

O wystąpieniu trzeciego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 26 listopada 2021 poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

Jets to gospodarstwo liczące ok. 25 tysięcy norek, zlokalizowane w powiecie Nakło (województwo kujawsko-pomorskie). Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano w dniu 22 listopada br. w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz.581).

W gospodarstwach pobrano łącznie próbki od 20 norek, a w przypadku jednego zwierzęcia uzyskano wyniki dodatnie. O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. 2020, poz. 2302 oraz Dz.U. 2021, poz.1452).

(rzw) pp / Źródło: GIW

Udostępnij:

Skomentuj