fbpx

Które firmy świadczą usługi utylizacyjne ze wsparciem ARiMR?

Napisał  Sty 19, 2022

Zlecenie utylizacji padłych zwierząt można w 2022 roku zlecić jednej z dziesięciu firm akredytowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu można zyskać finansowanie części lub całości kosztów operacji.

W poszczególnych województwach utylizacją z dofinansowaniem ARiMR zajmować się będzie od pięciu do ośmiu firm, dlatego warto, by rolnicy przed zleceniem wykonanie takich usług, zapoznali się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz trzoda chlewna. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw, które podpisały z Agencją umowę:

- Eko - Stok Sp. z o.o.;
- Energoutil Sp. z o.o.;
- Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o.;
- PP-H Hetman Sp. o.o.;
- PPP Bacutil Sp. J.;
- Promarol - Plus Sp. z o.o.;
- Saria Polska Sp. z o.o.;
- Struga S.A.;
- ZP-H Rakowscy Sp. J.;
- ZR-P "Farmutil HS" S.A.

Należy mieć na uwadze, że wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu).

Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje jego kwoty.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

(rzw) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: