fbpx
Na co warto szczepić króliki hodowlane? fot. Adobe Stock

Na co warto szczepić króliki hodowlane?

Napisał  Mar 21, 2022

Wiele chorób królików bardzo łatwo się rozprzestrzenia w stadzie. Z tego powodu w przypadku chowu klatkowego zwierzęta dzieli się na grupy. Daje to możliwość łatwego dostrzeżenia niepokojących objawów nawet u pojedynczego osobnika. Takiego królika należy odizolować, gdyż stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pozostałych zwierząt. Wzbudzić zainteresowanie powinno także podejrzane zachowanie któregoś osobnika albo zmiany na ciele, mogące sugerować pogorszony stan zdrowia.

Okazją do tak dokładnego przeglądu stada może być właśnie okres szczepień. Na co szczepić króliki, żeby nie zapadały na najczęstsze choroby, przez co uniknie się narażenia wszystkich innych zwierząt w stadzie?

Na co się szczepi króliki?

Króliki są narażone na szereg chorób, które skutecznie mogą sprawić, że zarażone zostanie całe stado. Dlatego tak istotne jest, by zadbać o odpowiednią profilaktykę tych zwierząt. Kilka szczepień będzie niezbędnych w celu uniknięcia poważnych chorób, a także przykrych konsekwencji z nimi związanych.

Choroby wirusowe królików

Choroby wirusowe atakują zarówno ludzi, jak i króliki hodowlane, szczepienie i w tym przypadku jest niezwykle istotne. Jest to jedno z najbardziej groźnych źródeł chorób dla tych małych zwierząt. Dlatego odpowiednie szczepionki stosowane w odpowiednim czasie dają szansę na uniknięcie działania wielu wirusów zagrażających całemu stadu, co z tym się wiąże, całej hodowli.

Bronchopneumonia – pomór królików

Krwotoczna choroba wirusowa bronchopneumonia powszechnie znana jest jako “pomór królików”. Ważne, by szczepienia przeciwko niej wykonywać regularnie i we właściwym okresie. Terminy podawania szczepionek zależą od wieku królików. Bez względu na to, czy zwierzęta są hodowane na ściółce w zamkniętym pomieszczeniu czy są to osobniki będące częścią chowu klatkowego, szczepienia należy wykonywać minimum 2 razy do roku. Podane wytyczne dotyczą zwierząt, które są częścią stada podstawowego.

Należy dokonywać tego najlepiej w styczniu i lipcu – każda szczepionka powinna działać do sześciu miesięcy. Sierpień jest natomiast miesiącem, w którym statystycznie zachorowalność królików na bronchopneumonię jest największa. Szczepienia dokonywane w lipcu pozwalają na przejęcie przeciwciał matki przez młode. Zachodzi to poprzez łożysko i siarę, gdy potomstwo się jeszcze nie narodziło. Pozwala to młodym zwierzętom na bycie objętym ochroną jeszcze przez kilka tygodniu po urodzeniu.

Króliki, których nie można jeszcze sklasyfikować jako dorosłe, będą potrzebowały częstszych szczepień przeciwko pomorowi. One z kolei oprócz stycznia i lipca będą wymagały podania dodatkowej dawki przeciwciał także w maju i we wrześniu.

Myksomatoza

Jedną z najniebezpieczniejszych chorób wirusowych jest myksomatoza. W jej przenoszeniu biorą udział komary. Lokalizacja chowu nie ma jednak znaczenia i należy bezzwłocznie szczepić króliki wraz z zaczynającą się drugą połową kwietnia, a następnie także w sierpniu – dotyczy to jednak stada podstawowego. Choroba ta dotyczy osobników w każdym wieku – młodsze zwierzęta będą potrzebowały dodatkowej dawki szczepionki w czerwcu. Zaszczepione powinny zostać wszystkie osobniki, które mają już za sobą przynajmniej 4 tygodnie życia.

Bakterie pasterelozy – u osłabionego zwierzęcia

Tak samo jak wirusy, choroby bakteryjne również dosięgają króliki. Jest tu jednak pewna zależność, gdyż bakterie chorobotwórcze mogą stać się szkodliwe w przypadku osłabienia zwierzęcia. Dochodzi wtedy do ich uzjadliwienia. Może być to spowodowane różnymi czynnikami takimi jak nieodpowiednie żywienie, złe warunki chowu, a także duże stężenie amoniaku. W celu zabezpieczenia hodowli najlepiej szczepić zwierzęta także przeciwko chorobom bakteryjnym: w marcu, kwietniu i wrześniu dla stada podstawowego, a także w marcu i kwietniu w przypadku młodych osobników.

Choroby powodowane przez pierwotniaki – kokcydioza

W tym przypadku szczególnie istotne jest wprowadzenie profilaktyki. Choroby tego typu mogą łatwo przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Mogą one może przybrać postać zarówno jelitową, jak i wątrobową. Pojawienie się uporczywej biegunki z powodu pierwotniaków z rodzaju Eimeria sprawia, że zwierzę może się bardzo łatwo odwodnić – z tragicznym skutkiem.

Szczepienie królików hodowlanych jest niezwykle istotnym elementem całego chowu. Spowodowane jest to tym, że niezaszczepione zwierzęta mają dużo większą szansę na przebycie chorób wirusowych, bakteryjnych, a także tych wywołanych obecnością pierwotniaków. Już jeden osobnik w chowie, który jest objęty którąś z tych chorób, stanowi niebywałe zagrożenie dla reszty stada. W takiej sytuacji samo oddzielenie chorych zwierząt nie wystarczy. Należy natychmiast usunąć takie zwierzę, inaczej będzie stanowiło ono ogromne niebezpieczeństwo dla pozostałych. Gorzej, jeśli nie uda nam się odpowiednio szybko zlokalizować źródła choroby. W takiej sytuacji nawet cały chów może być spisany na straty. Dlatego właśnie tak istotne jest przeprowadzanie odpowiednich szczepień zwierząt. Pozwala to także na regularne dokonywanie przeglądu posiadanych osobników i weryfikację, czy wszystkie z nich są w odpowiedniej kondycji.

(rzw)

Udostępnij: