6.4°C

Co z ubojem zwierząt na własne potrzeby Agro Brand

Co z ubojem zwierząt na własne potrzeby

Napisał  Wrz 16, 2016

Wniosek NIK do MRiRW - ubój na własny użytek wyłącznie w zakładach pod nadzorem Inspekcji.

Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”, opublikowanej na stronie internetowej NIK w dniu 12 lipca 2016 roku, we wnioskach pokontrolnych wniosła do MRiRW o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z sugerowanymi zmianami rolnicy mieliby obowiązek dokonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, wyłącznie w zakładach pozostających pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

W odpowiedzi skierowanej do NIK, MRiRW przekazało swoją opinię o zasadności pozostawienia rolnikom możliwości dalszego pozyskiwania mięsa w gospodarstwie, przeznaczonego na użytek własny.

Nie mniej jednak, MRiRW mając na uwadze powyższe zwraca się do szerokiego grona podmiotów, działających w branży rolniczej o przekazywanie ewentualnych propozycji rozwiązań wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, które mogłyby się przyczynić do wzmocnienia nadzoru nad pozyskiwaniem mięsa w gospodarstwie na użytek własny. Prosi również o zgłaszanie informacji dotyczących trudności w realizacji obecnie obowiązujących zasad dotyczących pozyskiwania mięsa w gospodarstwie z przeznaczeniem na własne potrzeby.

źródło: WIR

reklama