fbpx
Światowy Tydzień wiedzy o antybiotykach odbywa się w dniach 18-24 listopada 2020 r. Jego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt, wynikających z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się oporności na całym świecie.