fbpx
Po tym jak znaczna część kwot została przekazana rolnikom w formie zaliczek, 1 grudnia 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszarowych z PROW za 2021 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że według stanu na dzień 26 listopada 2021 roku na konta rolników z tytułu tegorocznych dopłat oraz płatności obszarowych PROW za 2021 rok, zostało przelane 11,8 mld zł.
Mijający rok pomimo zdecydowanie lepszej sytuacji i mniejszej ilości obszarów objętych suszą, dla wielu rolników nadal stoi pod znakiem braku odpowiedniej ilości wody niezbędnej do osiągnięcia zadowalających plonów. Na dobre warunki i wysokie ceny nie mogli liczyć również hodowcy trzody chlewnej, wielu z nich dotyka problem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW na konta rolników przekazano już blisko 10 mld złotych.
Z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do rolników trafiło już 6,33 mld złotych – informuje w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rejestr wypasu bydła zobowiązani są złożyć rolnicy, którzy we wnioskach obszarowych w 2021 r. zadeklarowali uczestnictwo w programie Dobrostan krów mlecznych – Wariant 2.1.: Wypas krów mlecznych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,8%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,3%).
Jak poinformował resort rolnictwa, wnioski złożone poprzez publiczną aplikację o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r. zostaną ponownie przeliczone po 15 października br.
Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe około 74 tys. rolników.
Październik to czas wysiewów zbóż ozimych, zbiorów kukurydzy na kiszonkę, jesiennego nawożenia i zaorywania pól. Pracy jest jeszcze sporo.