fbpx
10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 listopada przyjmuje wnioski od rolników ubiegających się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD).
29 listopada 2021 roku minie ostateczny termin na ubieganie się o pomoc na tzw. duże przetwórstwo. Wysokość wsparcia to nawet 15 mln zł.
Zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów powinni się pospieszyć, bowiem wnioskować o pomoc można do 30 listopada 2021 roku.
Obszary leśne i ich utrzymanie w dobrej kondycji to obecnie jeden z kluczowych elementów w walce o przetrwanie naszej planety i gatunku ludzkiego. Znaczna część lasów w Polsce jest położona na terenach wiejskich.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 19 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło 11,26 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.
Rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach PROW 2014–2020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji (operacje mogą być rozliczane do końca 2025 r. z uwagi na zasadę „N+3”) - to jedna z najistotniejszych w projekcie ustawy, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów po przedłozeniu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW na konta rolników przekazano już blisko 10 mld złotych.
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” - można już składać wnioski na tzw. duże przetwórstwo.
Z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do rolników trafiło już 6,33 mld złotych – informuje w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa