23.9°C

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych.
Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez ARiMR oraz podmioty wdrażające. Kontrole na miejscu mają zostać przeprowadzone w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.
Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
Zastój w realizacji płatności ma miejsce nie tylko w przypadku suszowego, ale również innych płatności. Dodatkowo rolnicy zgłaszają problemy z odraczaniem spłaty rat kredytowych przez banki – alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc suszowa za ubiegły rok jest wypłacana rolnikom.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała informację dotyczącą możliwości zwolnienia z płacenia składek ZUS beneficjentów poddziałania 6.2
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID – 19.
W dniu 3 kwietnia 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Od 10 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłatę pomocy suszowej producentom rolnym, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku – poinformował resort rolnictwa.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie jednostki rolnicze ograniczają kontakt osobisty z interesantami do minimum. Załatwienie sprawy będzie możliwe wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej.
reklama

RSS Module