3.3°C

Do 30 września br. należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolno-środowiskowej.
Zdarzają się sytuacje kiedy na skutek wypadku lub innego urazu zdrowe zwierzę kopytne nie może być transportowane do rzeźni. Wówczas istnieje możliwość uratowania jego wartości rzeźnej. Co należy zrobić?
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ARiMR przeprowadziła w terminie 1-30 grudnia 2015 r.
ARiMR będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł , a nie 15 tys. zł jak obecnie - zakłada jedna ze zmian przyjętego na wtorkowym posiedzeniu rządu projektu nowelizacji ustawy o ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku mija termin na składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
"Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy określające kolejność przysługującej pomocy z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Rolnicy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie z tytułu „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” powinni do dnia 1 sierpnia br. złożyć wniosek w powiatowym oddziale ARiMR o przyznanie takiego wsparcia.
Szczegółowy zakres działań i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.
11 lipca upłynął ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2016.
reklama

RSS Module