Zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF mają obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa biologicznego przed 31 października 2021 r.
Tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie bioasekuracji zakończył się 27 sierpnia. Resort rolnictwa analizuje możliwość ponownego uruchomienia naboru i informuje, że aktualnie rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie bioasekuracji w ramach poddziałania 5.1.
Europosłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk chcą jednoznacznych wytycznych dla służb weterynaryjnych, które umożliwiłyby złagodzenie zasad bioasekuracji w małych gospodarstwach. Pytają również o możliwość dodatkowego wsparcia ze środków WPR dla hodowców utrzymujących do 100 świń w gospodarstwie.
Do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach trzodę chlewną mogli starać się o refundację 50 proc. wydatków poniesionych na bioasekurację. ARiMR wstępnie podsumowuje nabór.
Jeszcze tylko kilka dni, bo do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy zajmują się hodowlą trzody chlewnej, mogą ubiegać się o refundację części wydatków które zostały przez nich poniesione na działania bioasekuracyjne.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o zwrot połowy poniesionych wydatków na bioasekurację. Sprawdź, jakie wydatki związane z bioasekuracją podlegają refundacji.
Od 6 do 27 sierpnia 2021 r. producenci rolni utrzymujący świnie będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w zakresie refundacji 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na bioasekurację. Aby skorzystać z dofinansowania, do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.
Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa w gospodarstwach utrzymujących świnie w strefach ASF weszło w życie 21 kwietnia 2021 r., jednak póki co nie mamy krajowych wytycznych. Zatem nowe przepisy nie będą egzekwowane do końca października 2021 r. To duże zaskoczenie dla branży. Rolnicy domagają się wprowadzenia okresu przejściowego, minimum do końca roku.
30 kwietnia 2021 r. zostały opracowane dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców gęsi o ich przestrzeganie.
Nowe zasady bioasekuracji mają być stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte afrykańskim pomorem świń, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne niosą za sobą zmiany w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody.

RSS Module