fbpx
30 kwietnia 2021 r. zostały opracowane dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców gęsi o ich przestrzeganie.
Nowe zasady bioasekuracji mają być stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte afrykańskim pomorem świń, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne niosą za sobą zmiany w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody.
W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem grypy ptaków minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zaapelował do hodowców drobiu o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Minister zapewnił również hodowców, że nie zostaną sami ze swoim problemem.
Proszę, a wręcz apeluję do rolników o utrzymywanie wzmożonych zasad bioasekuracji – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w zakresie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Polski.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady bioasekuracji nie uznają kompromisów. Rolnik, który spośród wielu zasad bioasekuracji nie spełnił choć jednej, nie otrzymuje odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska ASF w jego gospodarstwie. To krzywdzące i niesprawiedliwe.
Bezpłatne szkolenia z zasad bioasekuracji rozpoczęte – informuje resort rolnictwa. Te spotkania mają na celu kształcenie hodowców w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Mają przekonać rolników o tym, że stosunkowo niewielkim nakładem można ochronić swoje stado przed tą chorobą.
Do 14. września można składać wnioski o refundację 75% wydatków poniesionych przez hodowcę świń w związku z wydatkami poniesionymi na bioasekurację.
Jeśli rolnik nie przestrzega zasad bioasekuracji, grozi mu mandat i kary administracyjne w wysokości min. 800 zł. Dodatkowo, może stracić odszkodowanie, jeśli zostanie mu udowodnione, że było to powodem zarażenia stada ASF.
Czy szybko rozprzestrzeniający się w naszym kraju afrykański pomór świń to już epidemia, czy sytuacja jest jeszcze możliwa do opanowania?
Pomimo wprowadzenia szeregu działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), rezultat nie został osiągnięty.