Komisja Europejska zmieniła status stref ASF w 39 gminach objętych restrykcjami o najwyższym poziomie uciążliwości na strefy o łagodniejszych restrykcjach.
W ostatnich dniach na terenie Polski zostały stwierdzone trzy kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. Po raz pierwszy ognisko choroby pojawiło się w województwie świętokrzyskim w strefie niebieskiej.
Na terenie powiatu leszczyńskiego zostało stwierdzone nowe ognisko ASF w stadzie świń. Konsekwencją wystąpienia choroby jest rozszerzenie strefy czerwonej. Rolnicy wskazują również na nieprawidłowości w realizacji przepisów związanych ze zwalczaniem ASF przez służby weterynaryjne.
Właśnie został pobity przykry rekord z 2018 roku dotyczący liczby ognisk afrykańskiego pomoru świń na terytoriom Polski. W ostatnim tygodniu pojawiło się 6 kolejnych zarażeń w stadach świń, osiągając tym samym liczbę 110 ognisk ASF od początku 2021 roku.
Podczas spotkania poświęconemu ASF przedstawiciele Niemiec podnieśli kwestię zbudowania przez Polskę trwałego płotu wzdłuż całej zachodniej granicy. Strona polska odpowiada: lokalne bariery są skuteczniejsze.
Obecne przepisy dotyczące pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez ze sprzedaży świń są tak skonstruowane, że nie wszyscy rolnicy utrzymujący trzodę mogą skorzystać ze wsparcia. – To krzywdzące i niesprawiedliwe – stwierdza łódzki samorząd rolniczy i apeluje o zmiany.
Zakłady przetwórcze eksportujące wieprzowinę zaczęły wymagać od rolników ze strefy niebieskiej zaświadczeń o spełnianiu standardów i procedur zwalczania ASF, zgodnych z nowym rozporządzeniem UE. Według polskich przepisów, jest jeszcze czas na dostosowanie się gospodarstw do tych przepisów, a polskie rozporządzenie nie nakłada w ogóle takiego obowiązku na producentów świń z I strefy.
Zostało potwierdzone nowe ognisko ASF w województwie dolnośląskim w gospodarstwie utrzymującym 529 świń. Cały czas są również odnotowywane kolejne ogniska wtórne na Podkarpaciu.
Bez rzeczywistego zaangażowania Polskiego Związku Łowieckiego w depopulację dzika, nie da się wygrać walki z ASF. Sama bioasekuracja nie rozwiąże problemu – takie wnioski nasuwają się po posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.
Minister rolnictwa Grzegorz Puda w programie „O tym się mówi” na antenie TVP Info mówił o programie wsparcia dla producentów trzody chlewnej, którzy ucierpieli w związku z ASF. Minister zapewnił, że rolnicy ci mogą liczyć na wsparcie państwa.

RSS Module