fbpx
Trwa wypłata pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wypłaty tych środków mają zostać zakończone do końca tego roku – zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że świadczenia przyznawane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są co do zasady zwolnione spod egzekucji.
Po tym jak naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego podali do wiadomości publicznej informacje dotyczące stwierdzenia wirusa SARS-CoV-2 u norek na obszarze województwa pomorskiego, Inspekcja Weterynaryjna podjęła w tej sprawie interwencję. Przeprowadzone badania w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dały wynik ujemny.
Jeszcze tylko do 30 listopada 2020 r. producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanym epidemią COVID-19 mogą składać wnioski o pomoc.
W związku z doniesieniami duńskich służb weterynaryjnych dotyczącymi wykrycia u norek zmutowanego koronawirusa SARS-CoV-2 minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda niezwłocznie podjął decyzję o przeprowadzeniu badań w kierunku możliwości występowania tego wirusa u norek na polskich fermach.
Od 7 listopada w całym kraju będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a obok dotychczas obowiązujących środków bezpieczeństwa, pojawią się nowe ograniczenia. Co się zmieni?
28 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, zgodnie z którym zostaje przedłużona możliwość otrzymania zasiłku chorobowego w wyniku zakażenia się COVID-19.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku pandemii.
Ostateczny termin złożenia wniosku o wsparcie w ramach operacji „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” przewidziany na 30 września br. jest zdecydowanie za krótki – apelują izby rolnicze. Wielu rolników może do tego czasu nie zdążyć przygotować wymaganych dokumentów.
– Czy wzrost szacunku dla rolników i ich pracy, dzięki której rolnictwo europejskie zdało egzamin w czasie kryzysu COVID-19, przełoży się na dochody rolników? Wydaje się, że bogate społeczeństwo chciałoby płacić za żywność jak najmniej – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa państw UE.