Służby Republiki Kirgiskiej zniosła tymczasowy zakaz wwozu do Kirgistanu drobiu oraz produktów drobiowych z terytorium Polski. Zakaz został jednak utrzymany dla województwa mazowieckiego i wielkopolskiego.
11 października br. upływa termin na złożenie „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” dla gospodarstw prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie chowu/hodowli drobiu, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Polska dopiero co odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków, a już rośnie niebezpieczeństwo pojawienia się wirusa na naszym terytorium w nadchodzącym sezonie. Czechy właśnie potwierdziły u siebie pierwsze ognisko HPAI u drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym.
Polska stała się krajem wolnym od wirusa grypy ptaków – poinformowały polskie władze weterynaryjne. To dobra wiadomość dla producentów drobiu, którzy odzyskają możliwość eksportu do krajów trzecich.
Produkcja i eksport kurczaków halal stały się strategicznym celem rozwoju brazylijskich przedsiębiorstw. Najnowsze statystyki handlu zagranicznego po sierpniu 2021 roku wskazują, że mięso halal stanowiło 40 proc. brazylijskiego eksportu drobiu.
Ukraina ma duże szanse stać się jednym z siedmiu największych eksporterów mięsa drobiowego na świecie, tzw. TOP – 7. Aktualnie ukraińskie firmy wypracowały miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki.
Grypa ptaków nie zatrzymała impetu z jakim rozwija się polskie drobiarstwo. Branża potrzebowała tylko dwóch miesięcy, aby poziomy produkcji żywca kurcząt rzeźnych wróciły do normy - wynika z najnowszej analizy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.
Rośnie zagrożenie grypą ptaków – ostrzega Francja, gdzie właśnie podniesiono ocenę ryzyka z „nieistotnego” do „umiarkowanego”. Dla niektórych obszarów kraju oznacza to utrzymywanie drobiu w zamknięciu w pomieszczeniach.
KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu. Będzie można ją złożyć do 11 października 2021 r. w oddziałach terenowych KOWR.
Najbliższe kilkanaście miesięcy mogą być kluczowe dla branży drobiarskiej. Narastająca presja ze strony organizacji społecznych i ekologicznych znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt.

RSS Module