Minister Grzegorz Puda wręczył 20 października 2020 roku Annie Gembickiej akt powołania na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W obecnej, jesiennej kampanii ubezpieczeniowej środki na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyczerpały się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie mają już możliwości zawarcia polisy z dopłatą do składki.
– Biogazownie powinny powstawać. Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni na terenach wiejskich może stać się źródłem dodatkowych środków dla ich mieszkańców – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Choć mamy już połowę sierpnia 2020, wielu rolników nie otrzymało jeszcze wypłat pomocy suszowej za 2019. Rząd obiecał, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma – skarżą się rolnicy.
Brak jest póki co dowodów na rakotwórcze działanie glifosatu, substancji wchodzącej w skład niektórych środków ochrony roślin. Glifosat pozostaje zatem na liście środków dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin. Termin stosowania tej substancji został przedłużony do 15 grudnia 2022 r.
Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.
Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie omówiono wymagania oraz najważniejsze problemy występujące w eksporcie do krajów muzułmańskich.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powołał Pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Został nim Wojciech Albert Kurkowski.
Aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych został podpisany przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module