W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, minister rolnictwa zaapelował o spędzanie tegorocznych urlopów w gospodarstwach agroturystycznych.
Pomimo zapowiedzi Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że rolnicy nie zostaną bez pomocy, do tej pory wielu rolników nie otrzymało jeszcze wypłat suszowego za ubiegły rok.
W zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat 349 mln. zł – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie jednostki rolnicze ograniczają kontakt osobisty z interesantami do minimum. Załatwienie sprawy będzie możliwe wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej.
Głównym powodem rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich pomiędzy istniejącą zabudową zagrodową oraz użytkami rolnymi jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz powszechne stosowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek izb rolniczych dotyczący ochrony praw nabytych rolników przed zabudową mieszkaniową sytuowaną na terenach wiejskich.
Od 1 lipca br. nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Ma to na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego.
Od dziś, tj. 18 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”.
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył Janowi Białkowskiemu akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo europosła Krzysztofa Jurgiela w sprawie kontroli jakości ziaren zbóż, w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku soi przywożonych do Polski z Ukrainy i innych państw trzecich. Według resortu rolnictwa dane Ministerstwa Finansów dotyczące ilości zbóż przywożonych do Polski, a także dane w zakresie jakości zbóż rolnictwa są analizowane na bieżąco.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module