Efektywność działań kontrolnych na rynku owoców i warzyw zostanie zwiększona – zapowiada rząd.
Z informacji docierających z gmin do resortu rolnictwa wynika, że komisje działają w 1792 gminach. Według dotychczas przekazanych danych, poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a szacunki mówią o ponad 1,2 mln hektarów upraw dotkniętych suszą.
UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzają, czy ceny owoców miękkich mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.
Konserwy z mięsa zwierząt z terenów objętych zagrożeniami związanymi z ASF, pochodzą tylko od zwierząt zdrowych – zapewnia resort rolnictwa.
Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można składać wnioski o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) i produkcją bydła mięsnego (obszar C). 
Wprowadzenie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wywołało gorącą dyskusję zarówno po stronie punktów handlowych, jak i konsumentów.
Komisja Europejska ograniczyła stosowanie trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów.
W związku z trudną sytuacją polskich rolników dotkniętych skutkami suszy w uprawach na terenie prawie całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem do Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o pomoc z budżetu Unii Europejskiej.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB odnotował występowanie suszy rolniczej we wszystkich województwach.
Zaledwie miesiąc temu została uchwalona ustawa, umożliwiająca zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy do świadczenia pomocy przy zbiorach. W ciągu miesiąca zawarto już około 4,5 tysiąca umów.
reklama

Ogłoszenia

 
 

RSS Module