fbpx
O wystąpieniu trzeciego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 26 listopada 2021 poinformował Główny Lekarz Weterynarii.
- Rolnicy zajmujący się utrzymaniem zwierząt futerkowych znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Niestety w dalszym ciągu zwierzęta z gatunku norki amerykańskiej nie zostały dopisane do artykułu 49 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku z czym, inaczej niż w przypadku hodowców trzody chlewnej, bydła czy drobiu, hodowcom tych zwierząt nie przysługuje odszkodowanie zgodne z realną wartością utrzymywanych zwierząt. - alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie wystosowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, dotyczącym proponowanej podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek polegającego na rezygnacji z wybijania i utylizacji zwierząt z zainfekowanych ferm na rzecz obejmowania tych ferm kwarantanną.
7 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska dała zielone światło dla 1,74 mld euro duńskiego programu w formie dotacji bezpośrednich w celu wsparcia hodowców norek i powiązanych przedsiębiorstw w kontekście wybuchu koronawirusa.
18 lutego 2021 r. został opublikowany raport naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC): „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”. Zgodnie z jego treścią norki amerykańskie i fretki są istotnie podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Koronawirus u norek z fermy w powiecie kartuskim może przenikać na człowieka i odwrotnie – informuje Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, który przeprowadził specjalistyczne badania.
Podczas konferencji z 27 stycznia 2021 roku szwedzkie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że w 2021 roku nie będą rozmnażane norki hodowane na futro. Decyzja podyktowana jest ochroną zdrowia publicznego i chęcią prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na fermach futrzarskich.
Po tym jak naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego podali do wiadomości publicznej informacje dotyczące stwierdzenia wirusa SARS-CoV-2 u norek na obszarze województwa pomorskiego, Inspekcja Weterynaryjna podjęła w tej sprawie interwencję. Przeprowadzone badania w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dały wynik ujemny.
MRiRW: Będzie wsparcie dla hodowców norekBadania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach ostatecznie nie potwierdziły SARS-CoV-2 u norek. Dodatkowo hodowcy tych zwierząt będą mogli uzyskać wsparcie w związku nakazami i zakazami wydawanymi przez organy inspekcji weterynaryjnej w ramach zwalczania zakażeń SARS-CoV 2.
Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przebadali 91 norek hodowlanych na obecność koronawirusów. Spośród tej grupy wynik dodatni uzyskało 8 osobników. Jest to pierwszy w Polsce przypadek potwierdzonego zakażenia zwierząt hodowlanych wirusem SARS-CoV-2.
Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka poinformował, że w naszym kraju nie odnotowano obecnie przypadków zakażenia Sars-CoV-2 wśród norek, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.