7.6°C

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W nowych przepisach przewidziano ułatwienia dla podmiotów, które zamierzają prowadzić produkcję żywności na małą skalę.
Za nami 3 intensywne dni spotkań branży spożywczej i do tego po raz pierwszy w otoczeniu wiosennej aury.
Komisja Europejska powinna walczyć z barierami, jakie państwa członkowskie wprowadzają dla producentów żywności - przekonywali podczas czwartkowej debaty w Strasburgu europosłowie. KE zadeklarowała wprowadzenie zmian w prawie i prowadzenie dochodzeń.
Można oczekiwać, że w tym roku mocno spadnie produkcja wieprzowiny w naszym kraju - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje cały czas ustawę, która umożliwi polskim rolnikom rozwój produkcji a dodatkowo pozwoli na sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych pochodzących z własnego gospodarstwa bez udziału pośredników.
Przetwórstwo w Polsce wykorzystuje przede wszystkim surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Najwięcej importujemy wieprzowiny, która pokrywa 1/3 krajowych potrzeb - poinformował w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Jacek Bogucki.
reklama reklama

RSS Module