fbpx
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o zwrot połowy poniesionych wydatków na bioasekurację. Sprawdź, jakie wydatki związane z bioasekuracją podlegają refundacji.
Niepełnosprawni rolnicy oraz domownicy mogą skorzystać z refundacji składek KRUS. Sprawdź, komu ona przysługuje. 
Krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie, z której refundowane są składki na ubezpieczenia społeczne, został wykorzystany. Oznacza to, że do końca bieżącego roku nie jest możliwa refundacja składek z PFRON.
Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku od czynności cywilno-prawnych zapłaconego przez rolników przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 r.
– Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Do 14. września można składać wnioski o refundację 75% wydatków poniesionych przez hodowcę świń w związku z wydatkami poniesionymi na bioasekurację.